Drugi Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (ETUZ)

Celem inicjatywy, organizowanej w dniach 20–24 listopada 2017 r. pod hasłem „Odkryj swój talent”, jest podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie. W organizację wydarzeń związanych z Europejskim Tygodniem Umiejętności Zawodowych mogą włączyć się wszyscy zainteresowani: nauczyciele, rodzice, przedsiębiorstwa, organizacje biznesowe, partnerzy społeczni, doradcy zawodowi oraz decydenci. Dodatkowe informacje znajdują się na stronach Komisji Europejskiej oraz Programu Erasmus+.

W naszym kraju planowany jest szereg przedsięwzięć, m.in. w województwie zachodniopomorskim szkoły branżowe i techniczne organizują Dni Otwartych Drzwi. Odbędą się konferencje, targi zawodowe, warsztaty, seminaria, spotkania informacyjne z rodzicami i uczniami, a także zwiedzania szkół, festyny i konkursy. W ETUZ włączyły się również przedsiębiorstwa, które zapoznają uczniów szkół branżowych z ofertą pracy.

W działania włączyły się także przedszkola – zostaną w nich zorganizowane m.in. dni preorientacji zawodowej dla maluchów i liczne spotkania w ramach cyklu „Mój tata/Moja mama jest fachowcem” itp.  Oferta dla przedszkoli obejmuje zajęcia, konkursy plastyczne, spotkania z osobami wykonującymi ciekawe zawody. Nauczyciele przekażą do Kuratorium Oświaty (KO) w Szczecinie scenariusze przeprowadzonych zajęć, które zostaną opublikowane i wypromowane jako przykłady dobrych praktyk.

Wydarzenie organizowane przez KO w Szczecinie cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i rodziców. Akcja przyczyni się do integracji środowiska edukacyjnego oraz promocji kształcenia zawodowego.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa