Nauczyciel szkoły ćwiczeń: kompetencje, wyzwania, działania! Spotkanie informacyjno-konsultacyjne 16–17 listopada 2017

Od 1 września w 15 szkołach województwa mazowieckiego realizowany jest pilotaż szkoły ćwiczeń. Dyrektorzy i nauczyciele, we współpracy z pracownikami placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół wyższych, realizują różnorodne działania w zakresie wdrażania do praktyki szkolnej form i metod pracy szkoły ćwiczeń określonych w Modelu szkoły ćwiczeń.

Dla całej kadry szkół ćwiczeń oraz zespołu projektowego to ogromne wyzwanie, dlatego wspieramy się wzajemnie i współpracujemy w ramach sieci współpracy, a naszym celem jest przygotowanie nowych ciekawych rozwiązań metodycznych dla nauczycieli matematyki, języków obcych, informatyki i przedmiotów przyrodniczych.

Etap planowania i przygotowania lekcji otwartych pokazał, że niezbędna jest współpraca, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, a także otwartość na podejmowanie nowych wyzwań. Czy te kompetencje to jedyne, jakie niezbędne są w szkołach ćwiczeń? Na to pytanie mamy nadzieję uzyskać odpowiedź w trakcie dwudniowego spotkania.

Jednym z tematów spotkania, a jednocześnie kolejnym wyzwaniem dla szkół ćwiczeń będzie Rozpoznanie potrzeb uczniów jako element warsztatu nauczyciela – aspekty diagnozy funkcjonalnej, w trakcie zajęć warsztatowych zmierzymy się z tym niezwykle ważnym zagadnieniem.

Do udziału w tym spotkaniu zapraszamy zarówno osoby biorące udział w pilotażu, jak i zainteresowanych utworzeniem szkół ćwiczeń w przyszłości. Powstanie co najmniej dwóch szkół ćwiczeń w każdym województwie będzie możliwe już od 2018 roku. W drugiej połowie roku uruchomione będą projekty konkursowe. Już teraz udostępniamy przestrzeń do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Lamberton | Business & Conferences, ul. Poznańska 492, 05-850 Ołtarzew, www.hotellamberton.pl

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy.

Załączniki:

Program spotkania

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa