Edukacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa