Badania i ekspertyzy prawne

Finansowanie oświaty:

Zarządzanie oświatą/ status dyrektora szkoły:

Wychowanie przedszkolne:

Strategie oświatowe:

Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych:

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa