Finansowanie oświaty

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa