Szkoła

Szkoła

9 stycznia 2019

Ferie zimowe – o czym pamiętać?

14 stycznia 2019 r. rozpoczęła się pierwsza tura ferii zimowych. Podczas zimowego odpoczynku należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

(więcej…)

14 czerwca 2018

Bezpieczne wakacje

Materiały informacyjne

Bezpieczne wakacje w sieci

Podstawy prawne

Przydatne linki

Ważne telefony

 • 116111.pl – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
 • 507-832-741 – Wakacyjny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Telefon działa przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, a organizuje go Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton. Prowadzenie Wakacyjnego Telefonu Zaufania wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej. Telefon czynny codziennie do 31 sierpnia, w godz. 19-21.
 • 800100100.pl  – bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli
 • 112 – Europejski Numer Alarmowy
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja
 • 601 100 100 – WOPR (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)
 • 601 100 300 / 18 20 63 444 TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)
 • 985 / 601 100 300 GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)
 • Grupy GOPR Beskidzka – 33 82 96 900 Bieszczadzka – 13 46 32 204 Jurajska – 34 31 52 000 Karkonoska – 75 75 24 734 Krynicka – 18 47 77 444
  Podhalańska – 18 26 76 880 Wałbrzysko-Kłodzka – 74 84 23 414
 • 801 199 990 – Narkomania (telefon zaufania Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 • 801 889 880 – Uzależnienia behawioralne (Telefon Zaufania Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 • 22 628 99 99 – Telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi
 • Kuratoria oświaty

Aplikacje

 • Ratunek – aplikacja umożliwia automatyczne przesłanie SMS z lokalizacją osoby dzwoniącej i kontakt telefoniczny ze Służbami Ratowniczymi działającymi w Polsce, w regionach górskich, czyli GOPR i TOPR i na obszarach wodnych, czyli WOPR i MOPR.
 • Pierwsza pomoc – aplikacja powstała przy współpracy ORANGE i LUX MED. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepów z aplikacjami oraz wysyłając bezpłatny sms o treści POMOC na numer 80888.
  aplikacja do ściągnięcia: na iOS, na Android, na Windows Phone

Filmy

11 stycznia 2018

Piosenki dla klasy pierwszej

Zaproponowane piosenki odnoszą się do treści zawartych w Naszym elementarzu, a także do kalendarza roku szkolnego. Są dostosowane do możliwości wokalnych i predyspozycji muzycznych sześciolatków. Każda z nich ma dwie wersje: wokalno-instrumentalną, którą można wykorzystać zarówno do demonstracji, jak i do zabaw ruchowych, oraz instrumentalną, będącą atrakcyjnym, profesjonalnym akompaniamentem do wykorzystania podczas utrwalenia nauczonej piosenki lub jej prezentacji na klasowych bądź szkolnych uroczystościach. Piosenki w wersjach wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych to pliki w formacie mp3, natomiast teksty piosenek oraz zapisy nutowe – w formacie PDF.

(więcej…)

11 stycznia 2018

I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

21 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców, której organizatorami byli: Fundacja „Rodzice Szkole”, Minister Edukacji Narodowej i Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Wzięli w niej udział przedstawiciele ponad 200 rad rodziców z: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wszystkich rejonów Polski reprezentujący małe gminy, średnie miasta i wielkie wojewódzkie metropolie.

Uczestnikami konferencji byli również Kuratorzy Oświaty, reprezentanci  samorządów terytorialnych i instytucji oświatowych (m. in. Ośrodka Rozwoju Edukacji i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli), a także współpracujące z Fundacją „Rodzice Szkole”, organizacje pozarządowe i dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół.

Uczestnicy spotkania przyjęli dwa dokumenty:  Stanowisko I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców (PDF, 94,3 KB), dotyczące wzajemnych relacji rad rodziców z różnymi organami władzy publicznej oraz Deklarację w sprawie powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców (DOC, 25,0 KB).

Więcej informacji o I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców na stronie Fundacji „Rodzice Szkole”

30 sierpnia 2017

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna23–31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

 • 14–27 stycznia 2019 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 21 stycznia – 3 lutego 2019 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 28 stycznia – 10 lutego 2019 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 • 11–24 lutego 2019 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. − wiosenna przerwa świąteczna

Egzamin ósmoklasisty
na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku (pdf.870 KB)

 • W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w
  semestrze wiosennym:
  • w terminie głównym:
   język polski – 15 kwietnia 2019 r.
   matematyka – 16 kwietnia 2019 r.
   język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r.
  • w terminie dodatkowym
   język polski – 3 czerwca 2019 r.
   matematyka – 4 czerwca 2019 r.
   język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r.

Egzamin gimnazjalny
na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku (pdf.870 KB)

 • W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
  • w terminie głównym
   część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r.
   część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r.
   język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r.
  • w terminie dodatkowym
   część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r.
   część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r.
   język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r.
 • W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
  • w terminie głównym:
   część humanistyczna – 9 stycznia 2019 r.
   część matematyczno-przyrodnicza – 10 stycznia 2019 r.
   język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r.
  • w terminie dodatkowym
   część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r.
   część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r.
   język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r.

Egzamin maturalny
na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku (pdf.870 KB)

Termin główny dla absolwentów wszystkich typów szkół

 • od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) – część ustna egzaminu maturalnego (język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski)
 • od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) – część ustna egzaminu maturalnego (języki obce nowożytne)
 • od 6 do 23 maja – część pisemna egzaminu maturalnego

Termin dodatkowy dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

 • od 3 do 8 czerwcaczęść ustna egzaminu maturalnego (język polski, języki mniejszości narodowych,
  języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski)
 • od 3 do 19 czerwca – część pisemna egzaminu maturalnego

Termin poprawkowy dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

 • 20 sierpnia 2019 r.część pisemna
 • 20–21 sierpnia 2019 r.część ustna

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9 i 10 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)
26 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
4 stycznia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
25 stycznia 2019 r.

Egzamin maturalny
(ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)
www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje
www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje
www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje)

21 czerwca 2019 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – ferie letnie.

Źródło: men.gov.pl, cke.gov.pl

7 marca 2017

Sieć nauczycieli języka hiszpańskiego – RedELEprof – Języki obce

15 grudnia 2016 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji podpisano memorandum dotyczące współpracy w ramach nowego polsko-hiszpańskiego projektu RedELEprof (Sieć nauczycieli języka hiszpańskiego).

(więcej…)

24 stycznia 2017

Ścieżki kształcenia – Dla rodziców

Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie.

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów gimnazjum od 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r.

Schemat dla absolwentów gimnazjum od 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r.

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

Schemat dla absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

20 stycznia 2017

Ścieżki kształcenia

Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie.

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów gimnazjum od 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r.

Schemat dla absolwentów gimnazjum od 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r.

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

Schemat dla absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

23 września 2016

Przykłady dobrych praktyk – filmy

6 lipca 2016

Frankofonia – Języki obce

Frankofonia to wspólnota ludzi porozumiewających się językiem francuskim na świecie, jak również nazwa projektu w ramach którego podejmowane są działania mające na celu odkrywanie i promowanie różnorodności kultur w języku francuskim.

Projekt ten realizowany był w ramach Programu Wykonawczego na lata 2014-2016 do Umowy o współpracy między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii, Rządem Regionu Walonii i Komisją Wspólnotową Regionu Stołecznego Brukseli.

W tej chwili realizowany jest nowy projekt – również w ramach Programu Wykonawczego na lata 2017-2019 „Frankofonia – język francuski i kultura frankofońska”.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli w obszarze różnorodności kultury frankofońskiej oraz doskonalenie technik nauczania języka francuskiego. Cel ten realizowany jest w trakcie warsztatów w centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku prowadzonych przez ekspertów z Walonii-Brukseli. Tematyka szkoleń określana jest na podstawie potrzeb edukacyjnych zgłaszanych przez nauczycieli.

Pierwsze szkolenie dla zainteresowanych tematyką Frankofonii odbędzie się w dniach 28- 30 kwietnia 2017 w Sulejówku.

Idź do góry