Szkoła

Szkoła

14 czerwca 2018

Bezpieczne wakacje

Materiały informacyjne

Bezpieczne wakacje w sieci

Podstawy prawne

Przydatne linki

Ważne telefony

 • 116111.pl – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
 • 507-832-741 – Wakacyjny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Telefon działa przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, a organizuje go Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton. Prowadzenie Wakacyjnego Telefonu Zaufania wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej. Telefon czynny codziennie do 31 sierpnia, w godz. 19-21.
 • 800100100.pl  – bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli
 • 112 – Europejski Numer Alarmowy
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja
 • 601 100 100 – WOPR (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)
 • 601 100 300 / 18 20 63 444 TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)
 • 985 / 601 100 300 GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)
 • Grupy GOPR Beskidzka – 33 82 96 900 Bieszczadzka – 13 46 32 204 Jurajska – 34 31 52 000 Karkonoska – 75 75 24 734 Krynicka – 18 47 77 444
  Podhalańska – 18 26 76 880 Wałbrzysko-Kłodzka – 74 84 23 414
 • 801 199 990 – Narkomania (telefon zaufania Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 • 801 889 880 – Uzależnienia behawioralne (Telefon Zaufania Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 • 22 628 99 99 – Telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi
 • Kuratoria oświaty

Aplikacje

 • Ratunek – aplikacja umożliwia automatyczne przesłanie SMS z lokalizacją osoby dzwoniącej i kontakt telefoniczny ze Służbami Ratowniczymi działającymi w Polsce, w regionach górskich, czyli GOPR i TOPR i na obszarach wodnych, czyli WOPR i MOPR.
 • Pierwsza pomoc – aplikacja powstała przy współpracy ORANGE i LUX MED. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepów z aplikacjami oraz wysyłając bezpłatny sms o treści POMOC na numer 80888.
  aplikacja do ściągnięcia: na iOS, na Android, na Windows Phone

Filmy

11 stycznia 2018

Piosenki dla klasy pierwszej

Zaproponowane piosenki odnoszą się do treści zawartych w Naszym elementarzu, a także do kalendarza roku szkolnego. Są dostosowane do możliwości wokalnych i predyspozycji muzycznych sześciolatków. Każda z nich ma dwie wersje: wokalno-instrumentalną, którą można wykorzystać zarówno do demonstracji, jak i do zabaw ruchowych, oraz instrumentalną, będącą atrakcyjnym, profesjonalnym akompaniamentem do wykorzystania podczas utrwalenia nauczonej piosenki lub jej prezentacji na klasowych bądź szkolnych uroczystościach. Piosenki w wersjach wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych to pliki w formacie mp3, natomiast teksty piosenek oraz zapisy nutowe – w formacie PDF.

(więcej…)

11 stycznia 2018

I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

21 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców, której organizatorami byli: Fundacja „Rodzice Szkole”, Minister Edukacji Narodowej i Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Wzięli w niej udział przedstawiciele ponad 200 rad rodziców z: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wszystkich rejonów Polski reprezentujący małe gminy, średnie miasta i wielkie wojewódzkie metropolie.

Uczestnikami konferencji byli również Kuratorzy Oświaty, reprezentanci  samorządów terytorialnych i instytucji oświatowych (m. in. Ośrodka Rozwoju Edukacji i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli), a także współpracujące z Fundacją „Rodzice Szkole”, organizacje pozarządowe i dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół.

Uczestnicy spotkania przyjęli dwa dokumenty:  Stanowisko I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców (PDF, 94,3 KB), dotyczące wzajemnych relacji rad rodziców z różnymi organami władzy publicznej oraz Deklarację w sprawie powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców (DOC, 25,0 KB).

Więcej informacji o I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców na stronie Fundacji „Rodzice Szkole”

11 stycznia 2018

Letnia Akademia – „Demokracja w szkole”

Czwarta już edycja Letniej Akademii pod tytułem „Demokracja w szkole” poświęcona edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka odbywa się w dniach 6 – 14 lipca 2013 roku w Polsce w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku.

Letnia Akademia jest wspólnym projektem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Rady Europy i Europejskiego Centrum Wergelanda. Projekt adresowany jest do edukatorów (3-osobowe delegacje w składzie: dyrektor i nauczyciel z tej samej szkoły oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej lub stowarzyszenia rodziców) przede wszystkim z państw objętych programem Partnerstwo Wschodnie. W tegorocznej edycji uczestniczyć będzie 10 zespołów z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Polski.

Letnia Akademia inicjuje i rozszerza współpracę między uczestniczącymi krajami poprzez wymianę doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w obszarze edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka. Letnia Akademia przygotowuje edukatorów do praktycznego realizowania i wdrażania w szkołach „dobrych doświadczeń wypracowanych pod auspicjami Rady Europy. Przeszkoleni uczestnicy pełnią rolę multiplikatorów i promują zasady demokracji oraz poszanowanie praw człowieka w działaniach realizowanych w ich środowiskach.

Uroczysta inauguracja Letniej Akademii odbędzie się 8 lipca 2013 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji (Warszawa, Al. Ujazdowskie 28) z udziałem przedstawicieli Rady Europy, Europejskiego Centrum Wergelanda, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, przedstawicieli ambasad oraz organizacji pozarządowych.

Zajęcia w ramach Letniej Akademii będą trwały tydzień. W trakcie zajęć uczestnicy będą poszerzać wiedzę i rozwijać własne kompetencje, zapoznawać się z różnymi formami wdrażania podejść edukacyjnych, przygotowujących obywateli do życia w społeczeństwach demokratycznych. Wsparciem w tym procesie będą dokumenty i materiały szkoleniowe Rady Europy. Ponadto uczestnicy dokonają analizy sytuacji w swoich szkołach pod kątem edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka oraz opracują ścieżki rozwoju własnych szkół.

Letnia Akademia „Demokracja w szkole” jest całorocznym projektem. Składa się on ze stacjonarnego szkolenia w Polsce, etapu przygotowawczego i wdrożenia zmian w szkołach biorących udział w projekcie, które są wspomagane w trybie e-learning.

Opracowała: Olena Styslavska

11 stycznia 2018

Pięciolecie Letniej Akademii

Kształtowanie społeczeństw obywatelskich jest obecnie wspólną sprawą dla krajów Europy, niezależnie od ich niedawnej przeszłości – powiedziała Ewa Dudek, wiceminister edukacji narodowej podczas konferencji „Demokracja w szkole”, którą otworzyła wspólnie z Jeanem-Christophem Basem – dyrektorem Rady Europy ds. demokratycznego obywatelstwa i uczestnictwa.

Dwudniowa konferencja „Demokracja w Szkole” z okazji piątej rocznicy Letniej Akademii była okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz wymiany doświadczeń. Zaprezentowano także przykłady dobrych praktyk, które staną się inspiracją dla uczestników spotkania.
Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i jest rozwijany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji od 2010 r., we współpracy z Europejskim Centrum Wergelanda i Radą Europy.
Wymiernym efektem pięciu lat działalności Letniej Akademii jest 150 absolwentów programu pochodzących z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Rosji i Polski, którzy w swoich krajach przeszkolili 25 tysięcy uczniów, nauczycieli, rodziców i przedstawicieli społeczności lokalnych.

Podczas uroczystej konferencji, która odbyła się w dniach 6-7 października 2014 r. w Senacie RP i w Ośrodku Rozwoju Edukacji, dokonano podsumowania doświadczeń i przedstawiono wizję rozwoju programu, który zyskał duże uznanie w Europie.

Zaproszeni absolwenci mieli okazję do nawiązania współpracy oraz spotkania się z przedstawicielami organizacji, udzielających wsparcia inicjatywom w zakresie edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka.

Konferencja dostarczyła nowych inspiracji i przyczyniła się do wzmocnienia współpracy na rzecz demokracji i praw człowieka.

11 stycznia 2018

6. edycja Letniej Akademii „Demokracja w szkole”

Jakiego społeczeństwa chcemy, takiej edukacji potrzebujemy – to myśl przewodnia tegorocznej Letniej Akademii „Demokracja w szkole”, której inauguracja odbywa się właśnie w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Chcąc rozwijać społeczeństwo obywatelskie, musimy zacząć uczyć i rozwijać demokrację w szkole.
(więcej…)

11 stycznia 2018

„Demokracja w szkole” po raz siódmy w ORE

W piątek 15 lipca zakończyła się siódma edycja Letniej Akademii „Demokracja w szkole” poświęcona edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka. Tematem tegorocznej edycji było „Budowanie włączającego środowiska szkolnego dla wszystkich” w szkołach krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji.

(więcej…)

30 sierpnia 2017

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna23–31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

 • 14–27 stycznia 2019 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 21 stycznia – 3 lutego 2019 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 28 stycznia – 10 lutego 2019 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 • 11–24 lutego 2019 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. − wiosenna przerwa świąteczna

Egzamin ósmoklasisty
na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku (pdf.870 KB)

 • W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w
  semestrze wiosennym:
  • w terminie głównym:
   język polski – 15 kwietnia 2019 r.
   matematyka – 16 kwietnia 2019 r.
   język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r.
  • w terminie dodatkowym
   język polski – 3 czerwca 2019 r.
   matematyka – 4 czerwca 2019 r.
   język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r.

Egzamin gimnazjalny
na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku (pdf.870 KB)

 • W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
  • w terminie głównym
   część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r.
   część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r.
   język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r.
  • w terminie dodatkowym
   część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r.
   część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r.
   język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r.
 • W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
  • w terminie głównym:
   część humanistyczna – 9 stycznia 2019 r.
   część matematyczno-przyrodnicza – 10 stycznia 2019 r.
   język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r.
  • w terminie dodatkowym
   część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r.
   część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r.
   język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r.

Egzamin maturalny
na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku (pdf.870 KB)

Termin główny dla absolwentów wszystkich typów szkół

 • od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) – część ustna egzaminu maturalnego (język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski)
 • od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) – część ustna egzaminu maturalnego (języki obce nowożytne)
 • od 6 do 23 maja – część pisemna egzaminu maturalnego

Termin dodatkowy dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

 • od 3 do 8 czerwcaczęść ustna egzaminu maturalnego (język polski, języki mniejszości narodowych,
  języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski)
 • od 3 do 19 czerwca – część pisemna egzaminu maturalnego

Termin poprawkowy dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

 • 20 sierpnia 2019 r.część pisemna
 • 20–21 sierpnia 2019 r.część ustna

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9 i 10 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)
26 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
4 stycznia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
25 stycznia 2019 r.

Egzamin maturalny
(ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)
www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje
www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje
www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje)

21 czerwca 2019 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – ferie letnie.

Źródło: men.gov.pl, cke.gov.pl

7 marca 2017

Sieć nauczycieli języka hiszpańskiego – RedELEprof – Języki obce

15 grudnia 2016 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji podpisano memorandum dotyczące współpracy w ramach nowego polsko-hiszpańskiego projektu RedELEprof (Sieć nauczycieli języka hiszpańskiego).

(więcej…)

24 stycznia 2017

Ścieżki kształcenia – Dla rodziców

Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie.

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów gimnazjum od 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r.

Schemat dla absolwentów gimnazjum od 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r.

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

Schemat dla absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

Idź do góry