Informatyka

Z informatyką za pan brat

Internet i urządzenia elektroniczne to dziś życie codzienne nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży. Konieczne jest jednak stałe systematyzowanie wiedzy, którym zajmują się nowe e-podręczniki znajdujące się na platformie www.epodreczniki.pl. Poszerzają one nie tylko wiedzę informatyczną, ale również pomagają uniknąć zagrożeń oraz oduczyć użytkowników złych nawyków korzystania z nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych.

E-podręcznik ma jednolitą strukturę. Składa się ze wstępu, treści głównej oraz słowniczka i zadań. We wstępie określone są założone cele edukacyjne, w słowniczku wyjaśnienie nieznanych uczniom pojęć, zaś w zadaniach zostały ukryte przykłady do pracy samodzielnej w domu bądź podczas zajęć lekcyjnych. E-podręcznik do zajęć komputerowych został wzbogacony o zadania interaktywne, barwne ilustracje, pokazy slajdów oraz filmy.

Dwie warstwy edukacyjne

Materiał podzielony jest na dwie warstwy: projektowo – problemową oraz taką, którą wypełniają treści i wyjaśnienia. Na warstwę projektowo – problemową składają się zarówno elementarne małe projekty dotyczące pojedynczych zagadnień np. samego programowania, jak również bardziej przekrojowe, opierające się na umiejętnościach z różnych dziedzin informatyki, np. począwszy od wyszukiwania informacji w Internecie, przez elementy grafiki i edycji tekstu, a skończywszy na pokazie prezentacji multimedialnej. W e-podręcznikach zajęć komputerowych i  informatyki znajdują się liczne odwołania do  innych dziedzin nauki oraz do życia codziennego.

Nie tylko wymarzone wakacje

W e-podręczniku znajdziemy szereg atrakcyjnych projektów edukacyjnych, które zaciekawią i zainspirują uczniów. Mamy tu m.in.:

  • „Wymarzone wakacje” – uczniowie mają za zadanie zaplanowanie podróży, o jakiej marzą. Lekcje zostały przygotowane w oparciu o wycieczkę do Londynu. Autorzy wybrali i opisali najciekawsze miejsca stolicy Wielkiej Brytanii, zebrali informacje pomocne podczas zwiedzania.
  • „Ułamki zwykłe” – to projekt z programowania, w którym autorzy odwołują się do matematyki. Głównym zadaniem uczniów jest stworzenie mini aplikacji, obliczającej n-te część całości, przy użyciu środowiska Scratch.
  • „Multimedialny przewodnik po największych miastach w Polsce” – jest to przekrojowy projekt realizowany w szkole ponadgimnazjalnej. Wykonując każde z zadań projektu uczniowie realizują wszystkie elementy podstawy programowej. Najważniejsze jednak jest to, że zadaniem uczniów jest zapoznanie się z danymi statystycznymi dotyczącymi liczby mieszkańców, powierzchni itp. największych miast Polski. Dodatkowo uczniowie zapoznają się z mapami fizyczną i administracyjną Polski, co jest dowodem integracji nauk informatycznych z geografią.
  • „Książki, które cieszą się największym zainteresowaniem” – w projekcie tym autorzy odwołali się do nauk humanistycznych i bibliotekarstwa. Zadaniem uczniów jest wcielenie się w osobę badającą opinię publiczną, która zbiera informacje o najpopularniejszych książkach.

W nowej wersji e-podręcznika nauczycielowi pozostawiono wybór, w jaki sposób będzie realizował program z zajęć komputerowych i informatyki. Dzięki temu, że w projektach ukryto wskazówki, podpowiedzi i opisy, materiał niektórych z e-podręczników może być realizowany wyłącznie w oparciu o projekty.

Ostatnia aktualizacja: