Edukacja wczesnoszkolna

Uczeń kontra prof. Zgrzyt
Czy uczniom uda się wygrać z prof. Zgrzytem i pomóc Julce oraz Kubie w walce o lepszy świat? Choć w ćwiczeniach pojawiają się nierealistyczni bohaterowie i fikcyjne dzieci, to tylko konkretny uczeń, rozwiązując dane zadanie, może naprawić szkody wyrządzone przez Zgrzyta. Pokonywanie profesora motywuje ucznia do wytężonej pracy i jest dla niego największą nagrodą. To pomysł jaki zastosowali autorzy e-podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej.

Współczesny świat i jego osiągnięcia technologiczne wymuszają konieczność dostosowania edukacji do wymogów XXI wieku. E-podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej wychodzi naprzeciw tym potrzebom łącząc istotne i stałe treści nauczania z najnowszymi, w tym technologicznymi, trendami w edukacji, umiejętnie dostosowując je do możliwości dziecka.

Naturalny cykl życia ludzi i przyrody
E-podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej to kompletny zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych w pierwszym etapie edukacji: m.in. czytanie, myślenie matematyczne i naukowe, mówienie i pisanie, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi.

Materiał został uporządkowany według naturalnego cyklu życia ludzi i przyrody, odpowiadającego poszczególnym porom roku. Każda część podzielona jest na bloki tematyczne, a te na tematy ściśle związane ze światem bliskim dziecku – zmianami zachodzącymi w przyrodzie, środowiskiem rodzinnym i szkolnym, zabawą i nauką.

Historia opowiadana w podręczniku ma charakter epizodyczny, a nie linearny. Oznacza to, że każda lekcja (odcinek) stanowi osobną całość i kończy się powrotem do status quo. Tym samym e-podręcznik umożliwia nauczycielom elastyczne z niego korzystanie. To nauczyciel, a nie rozwój opowiadanej historii, ma decydować o kolejności omawianych lekcji.

E-podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej obejmuje 495 zajęć edukacyjnych. Czas przewidziany na realizację pojedynczego zajęcia edukacyjnego to 15 minut. Zawiera 700 kart pracy, 650 ćwiczeń interaktywnych, 1000 zdjęć, ponadto kilkaset tekstów literackich, kilkadziesiąt filmów edukacyjnych, animacje i historyjki obrazkowe.

Bohaterowie edukacji wczesnoszkolnej

Profesor Zgrzyt
Typ złośliwego chochlika i genialnego, ale szalonego naukowca zarazem. Nie cierpi dzieci i pozostałych Zgrzyciaków. Tworzy wynalazki, za pomocą których sieje chaos. Nieustannie walczy z każdym przejawem wiedzy i mądrości. Nikt do końca nie wie, dlaczego profesor Zgrzyt jest, jaki jest. Bycie czarnym charakterem to jego hobby.

Eron, Anima i Figo
Trójka Zgrzyciaków, która ma powstrzymać profesora Zgrzyta. Pojawiają się razem lub osobno. Różnią się od siebie wyglądem i osobowością. Każde z nich jest ściśle związane z konkretnym typem edukacji.

Eron – odpowiedzialny jest za edukację społeczną i przyrodniczą. To chodzący przykład łagodności, dobrego zachowania i umiłowania przyrody.

Anima – odpowiedzialna za edukację matematyczną. Zna się na komputerach. Mistrzyni organizacji i pedantka.

Figo – jego specjalnością jest edukacją polonistyczną. Miłośnik książek i znawca wielu przysłów. Osobowość artystyczna.

Julka i Kuba
Rodzeństwo, które właśnie rozpoczyna naukę w szkole podstawowej. Najwięksi, obok prawdziwych uczniów, sprzymierzeńcy Erona, Animy i Figa. Różnią się od siebie charakterami.

Julka – lubi przyrodę i nauki humanistyczne, przez co często pojawia się w towarzystwie Erona i Figa. Uwielbia zwierzęta. To urodzony ekolog, ale także typ nieco zadziorny.

Kuba – lubi nauki ścisłe i komputery, stąd częściej zobaczymy go w parze z Animą. Jest typem żartownisia i lubi się pośmiać.

Ostatnia aktualizacja: