Cele projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie i udostępnienie bezpłatnych e-podręczników i zasobów edukacyjnych na platformie edukacyjnej.

Cele planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

  • nowoczesna platforma edukacyjna do tworzenia i udostępniania e-podręczników na zasadach pełnej otwartości (materiały zawarte w tych podręcznikach będą publikowane na wolnych licencjach);
  • udostępnione minimum 18 opracowanych e-podręczników do kształcenia ogólnego;
  • udostępnione minimum 2 500 zasobów metodycznych i dydaktycznych uzupełniających e-podręczniki;
  • 40% uczniów i nauczycieli z ok. 13 000 szkół podstawowych, 7 000 gimnazjów oraz 6 000 szkół ponadgimnazjalnych wykorzystuje e-podręczniki jako materiały wspomagające w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
  • opracowany program szkolenia oraz materiały szkoleniowe dotyczące korzystania z e-podręcznika;
  • przeszkoleni pracownicy instytucji wspierających szkoły i placówki oświatowe (min. 1 000 osób) z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, w szczególności wykorzystania e-podręczników;
  • rekomendacje z badań ewaluacyjnych i prac analitycznych dotyczących funkcjonalności i wykorzystania e-podręczników i innych e-zasobów edukacyjnych.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa