Slider

Slider

27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego

Dziś, 27 maja, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. To ważne święto dla wszystkich pracowników samorządowych oraz osób zaangażowanych w rozwój lokalnych społeczności. W imieniu dyrekcji i pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim samorządowcom!

Dzień Samorządu Terytorialnego został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 roku, aby upamiętnić pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Było to wydarzenie przełomowe, które dało obywatelom możliwość decydowania o sprawach swoich małych ojczyzn. Pierwsze demokratyczne wybory samorządowe były sukcesem środowisk prodemokratycznych i zaangażowały tysiące osób w życie publiczne.

Samorząd terytorialny jest gwarantem demokracji i odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu społeczności lokalnych. Dzięki niemu sprawy miast i wsi są w rękach samorządu gminnego, który dysponuje własnym budżetem i możliwościami działania. Decentralizacja władzy jest fundamentalną zasadą samorządu terytorialnego, gwarantującą efektywne zarządzanie na poziomie lokalnym.

Życzymy wszystkim pracownikom samorządowym wytrwałości, siły i dalszych sukcesów w pracy na rzecz lokalnych społeczności! Niech Państwa zaangażowanie i poświęcenie przyczyniają się do rozwoju i pomyślności naszych małych ojczyzn! Niech ten dzień będzie okazją do refleksji nad osiągnięciami samorządu terytorialnego oraz dalszego budowania silnej i sprawnej Polski samorządowej!

Zmiany w ramowych planach nauczania od września 2024 – rozporządzenie podpisane

Obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w ramach godzin wychowawczych, rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę w szkołach ponadpodstawowych – to najważniejsze zmiany, jakie wprowadza podpisane 20 maja br. przez Ministra Edukacji rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2024 r.

Nabór samorządów do pilotażu (szkolenie i doradztwo)

Zapraszamy do uczestnictwa w Pilotażu dla JST adresowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST). Celem planowanych w ramach pilotażu szkoleń i doradztwa jest podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania rozwojem cyfryzacji oświaty. (więcej…)

Ogłoszenie konkursu „Wybór szkoły podstawowej do pilotażu wdrażania modułowych e-podręczników”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza konkurs Wybór szkoły podstawowej do pilotażu wdrażania modułowych e-podręczników w ramach projektu niekonkurencyjnego „Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie (więcej…)

20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

1 maja 2004 r. Polska, na mocy Traktatu Akcesyjnego z 16 kwietnia 2003 r., stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Tego dnia unijne członkostwo wraz z Polską uzyskały także Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Węgry Malta oraz Cypr. Były to największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. w Dublinie przy dźwiękach „Ody do radości” na maszty wciągnięto 25 flag państw unijnych. W Polsce państwowe uroczystości odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Wcześniej, polski traktat akcesyjny został zatwierdzony przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej (kwiecień 2003 r.). W dalszej kolejności traktat został ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie UE, natomiast w Polsce zorganizowane zostało ogólnonarodowe referendum, w którym ponad 77% obywateli opowiedziało za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 23 lipca 2003 r. traktat akcesyjny został ratyfikowany przez ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

W związku z 20. rocznicą przystąpienia Polski do UE zachęcamy do wzięcia udziału w webinarium, organizowanym przez Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej ORE, które odbędzie się 22 maja 2024 r.

Więcej informacji o webinarium