Slider

Slider

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. (więcej…)

baner z napisek koronawirus oraz numer infolinii NFZ 800190590

Materiały informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dotyczące profilaktyki zdrowotnej

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przekazał do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dodatkowe materiały informacyjne dotyczące profilaktyki zdrowotnej z prośbą o umieszczenie w widocznym miejscu oraz dystrybucję wśród uczniów i rodziców.

Ferie zimowe – o czym pamiętać?

13 stycznia 2020 r. rozpoczęła się pierwsza tura ferii zimowych. Podczas zimowego wypoczynku należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami. (więcej…)

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość” – spot

Poznaj historię swojej Ojczyzny. Opowieści o dawnych wydarzeniach. Odzyskana niepodległość to wyjątkowa opowieść, która zasługuje na to, by poznało ją jak najwięcej osób. Karty tej 100-letniej historii to niezwykłe osobistości, czas próby, walki, przemian i wielkiej radości. Dlatego stworzyliśmy grę, która przybliża te niezwykłe wydarzenia. Dzięki niej lekcje zmienią się w pasjonującą przygodę. Gra jest dostępna online, więc każdy może kontynuować poznawanie historii Polski samodzielnie, z przyjaciółmi lub z rodzicami, odkrywając kolejne ważne daty, postaci i fakty. Różnorodne formy aktywności w grze, takie jak: interaktywne mapy, quizy, memo, labirynty, pozwolą zapamiętać użytkownikom ważne dla Polaków wydarzenia. Nasza teraźniejszość ma źródła w naszej historii, dlatego dzisiaj jesteśmy godni, wolni i niepodlegli!
Gra jest dostępna na stronie niepodlegla.men.gov.pl (więcej…)

Jeszcze Polska nie zginęła

W południe 11 listopada zaśpiewajmy razem hymn! „Niepodległa do hymnu” to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, możliwość wspólnego zaśpiewania hymnu przez każdego Polaka. Zaśpiewajmy razem z bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami. Uczcijmy wspólnie najważniejsze święto! Pokażmy, że jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną. 

fot.Fotolia.com

Innowacje pedagogiczne – zapraszamy do dzielenia się dobrymi praktykami

Wydział Innowacji i Rozwoju ORE zaprasza do dzielenia się dobrymi praktykami z zakresu działalności innowacyjnej szkół i placówek oświatowych. (więcej…)

Szkolenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli

W dniach 3–11 grudnia 2018 r. odbędzie się 14 szkoleń dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli (w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów) w zakresie obejmującym zagadnienia dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej (więcej…)

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych – nowe publikacje

Oddajemy w Państwa ręce opracowane w projekcie przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ). Są one dostępne na portalu doradztwo.ore.edu.pl

(więcej…)

Konferencja „Cyfrowe wyzwania: Czy nowe media zastąpią wychowawców?”

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa i Ośrodek Rozwoju Edukacji zapraszają do udziału w konferencji podejmującej tematykę związaną z obecnością młodych ludzi w sieci.  Często zadajemy sobie pytania: Kogo wychowują nowe media? (więcej…)

kartki z kalendarza

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych2 września 2019 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 1. Zimowa przerwa świąteczna23–31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 1. Ferie zimowe
 • 13–26 stycznia 2020 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
 • 20 stycznia – 2 lutego 2020 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 27 stycznia – 9 lutego 2020 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 10–23 lutego 2020 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Wiosenna przerwa świąteczna – 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Egzamin ósmoklasisty

Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. (pdf. 912 KB).
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.poz. 1481)

Termin główny
(w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym)

 • język polski – 21 kwietnia 2020 r.
 • matematyka – 22 kwietnia 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r.

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 • język polski – 8 stycznia 2020 r.
 • matematyka – 9 stycznia 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 10 stycznia 2020 r.

Termin dodatkowy

(w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym)

 • język polski – 1 czerwca 2020 r.
 • matematyka – 2 czerwca 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r.

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 • język polski – 21 kwietnia 2020 r.
 • matematyka – 22 kwietnia 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r.

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. (pdf. 912 KB).
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.poz. 1481)

Termin główny

 • część humanistyczna – 8 stycznia 2020 r.
 • część matematyczno-przyrodnicza – 9 stycznia 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 10 stycznia 2020 r.

Termin dodatkowy

 • część humanistyczna – 21 kwietnia 2020 r.
 • część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

(z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9), w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września – 24 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych (w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – 3 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – 31 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.); § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Egzamin maturalny
Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. (pdf. 912 KB)
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.poz. 1481)

Termin główny
dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego

 • od 7 do 22 maja 2020 r. – język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski
 • od 4 do 22 maja 2020 r. – języki obce nowożytne

Część pisemna egzaminu maturalnego

Termin dodatkowy
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Część ustna egzaminu maturalnego

 • od 1 do 6 czerwca – język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski

Część pisemna egzaminu maturalnego

Termin poprawkowy
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

Część pisemna egzaminu maturalnego

 • 25 sierpnia 2020 r.

Część ustna egzaminu maturalnego

 • 24–25 sierpnia 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie  (pdf. 701 KB)

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.)

Sesja 1. 2020 Zima (styczeń – luty 2020)

 • część pisemna – 10 stycznia 2020 r.
 • część praktyczna (Model „d”) – 9 stycznia 2020 r.
 • cześć praktyczna (Model „w”, „wk” i „dk) – od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r.

Sesja 2. 2020 Lato (czerwiec  – lipiec 2020)

 • część pisemna – 23 czerwca 2020 r.
 • część praktyczna (Model „d”) – 22 czerwca 2020 r.
 • cześć praktyczna (Model „w”, „wk” i „dk) – od 24 czerwca do 9 lipca 2020 r.

Sesja wyłącznie dla kwalifikacji:Z.22, MS.20orazZ.23, MS.21(technik pożarnictwa; 2020 Czerwiec)

(Z.22, MS.20)

 • część pisemna – 2 czerwca 2020 r.
 • cześć praktyczna  – od 8 czerwca do 27 czerwca 2020 r. (model „w”)

Z.23, MS.21

 • część pisemna – 3 czerwca 2020 r.
 • cześć praktyczna  – 4 czerwca 2020 r.(model „d”)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie letnie – 27czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej – www.gov.pl/web/edukacja
Centralna Komisja Egzaminacyjna – cke.gov.pl