Slider

Slider

Konferencja „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020-2022”

W dniu 13 czerwca 2023 roku odbędzie się konferencja „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020-2022”. Wydarzenie ma na celu skupienie uwagi na ważnej kwestii wsparcia młodzieży w obliczu niestabilności współczesnego świata. Organizatorami konferencji są Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), które postawiły sobie za zadanie przedyskutowanie najważniejszych wyzwań, jakie stanęły przed młodzieżą w ostatnich trzech latach, a także przedstawienie rekomendacji dotyczących wychowania, profilaktyki oraz ochrony zdrowia psychicznego. (więcej…)

Gala Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2022 – zapraszamy online!

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej serdecznie zaprasza profilaktyków, wychowawców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, samorządowców, rodziców i wszystkich, którym zależy na ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, na ogólnopolską Galę Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2022. Gala odbędzie się w trybie online w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 10:00. W trakcie Gali poznamy laureata tegorocznej nagrody.

Transmisję będzie można śledzić na kanale YouTube Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN).

Profilaktyka zachowań ryzykownych oraz problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży to zadanie o ogromnej wadze i odpowiedzialności społecznej. Jak pokazują wyniki najnowszych badań IPZIN (publikacja najnowszego raportu już za tydzień!), pogorszenie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży, do którego doszło w okresie pandemii, wciąż się utrzymuje. Co więcej, od ponad roku mamy do czynienia z konsekwencjami agresji Rosji na naszych południowo-wschodnich sąsiadów. Stworzyło to nowe, trudne wyzwania dla wszystkich osób, które prowadzą działania profilaktyczne, wychowawcze i związane ze wsparciem psychicznym. Po 24 lutego 2022 z dnia na dzień pojawiła się pilna potrzeba rozszerzenia dotychczasowych inicjatyw o pomoc dzieciom i młodzieży z Ukrainy – zarówno tym zamieszkującym aktualnie na terenie Polski, jaki i tym, którzy nadal żyją w ojczyźnie ogarniętej wojną.

Wobec aktualnych wyzwań jeszcze większej wagi nabiera praca ludzi, którzy profilaktykę uczynili swoją życiową misją. Mija już trzeci rok realizacji inicjatywy ogólnopolskiej nagrody dla Profilaktyka Roku. Nagroda ma na celu docenienie pracy osób zaangażowanych w profilaktykę zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W ramach obecnej, trzeciej edycji nagrody, chcemy szczególnie docenić ludzi, którzy aktywnie i twórczo zaangażowali się w działania na rzecz wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich integracji w Polsce. Przyznając nagrodę chcemy przyczynić się do podniesienia rangi zawodu profilaktyka oraz podwyższenia statusu działań profilaktyczno-wychowawczych w systemie edukacji i w całym społeczeństwie.

Transmisja online

W ocenie kandydatów brane są pod uwagę zarówno osiągnięcia w danym roku, jak również całokształt działalności profilaktycznej. Ponadto kandydaci muszą spełnić szereg kryteriów o charakterze profesjonalnym i osobowym. Z ogromną radością możemy potwierdzić, że w tym roku napłynęła do nas rekordowa liczba zgłoszeń z całej Polski, a wybór laureata jeszcze nigdy nie był tak trudny.

O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła, w której skład wchodzą osoby o dużym i różnorodnym doświadczeniu w dziedzinie profilaktyki. Na decyzje kapituły nie mają wpływu żadne instytucje ani osoby. Środki na nagrodę finansową (10 000 zł netto dla laureata) po raz kolejny udało się zebrać od indywidualnych, anonimowych darczyńców.

Kapituła wybrała laureata spośród kandydatów zgłoszonych w formularzu internetowym, do którego adres był podawany do wiadomości poprzez media internetowe Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, a także dzięki uprzejmości MEiN, ORE, Kuratoriów Oświaty, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych.

Wszelkie informacje o nagrodzie „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2022, a także o regulaminie i składzie Kapituły można znaleźć na stronie IPZIN

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie na Galę, z której streaming będzie odbywał się za pośrednictwem kanału YouTube 31 maja 2023 r. w godz. 10:00 – 11.30.

Kapituła Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku oraz zarząd Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

16 maja – XIII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie, zapraszają  dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli i wychowawców na  XIII Ogólnopolski „Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie- w trosce o dobro dzieci i młodzieży”, Kongres odbędzie się 16 maja w Kampusie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40 od godz. 11.00

Przygotowaliśmy dla Państwa inspirujące, bogate w treści wystąpienia osób o uznanym dorobku naukowym, znanych osób życia publicznego promujących wartości rodziny i wychowania oraz forum dyskusyjne praktyków, mających wysoką skuteczność w realizacji zajęć. Nawiązując do obowiązujących w bieżącym roku szkolnym kierunków polityki oświatowej, będziemy poszukiwać inspiracji dla efektywnej realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie, aby treści zawarte w programie WDŻ docierały do jak największej liczby uczniów.

Kongres został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rejestracja  uczestników odbywa się poprzez formularz. Termin rejestracji upływa 12 maja. Liczba miejsc jest ograniczona.

Elektroniczny formularz rejestracji

Załączniki

Na grafice napis Pierwsze e-materiały do kształcenia zawodowego na ZPE czyli na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej,w tle widok na nazwy branż kształcenia zawodowego

Pierwsze e-materiały do kształcenia zawodowego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż pierwsze e-materiały do kształcenia zawodowego są już dostępne dla wszystkich zainteresowanych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. W zakładce „Kształcenie zawodowe” można znaleźć interaktywne i zgodne z aktualną podstawą programową e-materiały opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego. Kolejne e-materiały będą sukcesywnie publikowane. Zapraszamy do aktywnego wykorzystywania e-materiałów na zajęciach.

Życzenia wielkanocne

Niech istota Świąt Wielkanocnych będzie źródłem sił i radości, niech przyniesie uśmiech i optymizm na każdy dzień!
Życzą
Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa