Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych – Kontakt

Joanna Saska-Dymnicka
Kierownik projektu
e-mail: joanna.saska-dymnicka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 28 wew. 429

Anna Pregler
Główny ekspert merytoryczny
e-mail: anna.pregler@ore.edu.pl

Magdalena Zawadzka
Główny specjalista ds. rozliczeń finansowych
e-mail: magdalena.zawadzka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 419

Małgorzata Gawęda
Ekspert ds. ekspertów branżowych i technicznych
e-mail: malgorzata.gaweda@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 96, 22 345 37 00 w. 459

Barbara Wałecka
Ekspert ds. dostępności treści internetowych (WCAG)
e-mail: barbara.walecka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 439

Sebastian Dmochowski
Specjalista ds. JOZ i weryfikacji formalnej
e-mail: sebastian.dmochowski@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 469

Rafał Auch-Szkoda
Ekspert ds. beneficjentów konkursowych i monitorowania projektów
e-mail: rafal.auch-szkoda@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 489

Ludwika Rutkowska
Ekspert ds. dostępności treści internetowych (WCAG)
e-mail: ludwika.rutkowska@ore.edu.pl

Agnieszka Wyrzykowska
Ekspert ds. multimediów
e-mail: agnieszka.wyrzykowska@ore.edu.pl

Grzegorz Śliwiński
Ekspert ds. jakości e-materiałów
e-mail: grzegorz.sliwinski@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2024