Kontakt

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Agnieszka Pietryka
Kierownik projektu
Główna ekspertka merytoryczna
e-mail: agnieszka.pietryka@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 30

Jolanta Nawrocka
Ekspertka ds. funkcjonowania SCWEW
e-mail: jolanta.nawrocka@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 44

Sylwia Herod
Ekspertka ds. zapewnienia jakości SCWEW
e-mail: sylwia.herod@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 53

Justyna Ilczuk
Ekspertka ds. wsparcia działań regionalnych
e-mail: justyna.ilczuk@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 56

Aneta Żurek
Ekspertka ds. upowszechniania zasobów
e-mail: aneta.zurek@ore.edu.pl

Anna Marciniak
Główna ekspertka ds. procedur i realizacji projektów grantowych
e-mail: anna.marciniak@ore.edu.pl

Dariusz Kuligowski
Główny ekspert ds. procedur i realizacji projektów grantowych
e-mail: dariusz.kuligowski@ore.edu.pl

Svitlana Aristova
Asystent projektu
e-mail: svitlana.aristova@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-12

Dominik Surma
Menedżer projektu
e-mail: dominik.surma@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 49

Ewa Parzyszek
Ekspertka ds. procedur i realizacji projektów grantowych
e-mail: ewa.parzyszek@ore.edu.pl