II Kongres Kształcenia Dualnego – 14 września 2023 roku

W dniu 14 września na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się II Kongres Kształcenia Dualnego. Kongres podejmuje tematykę kształcenia dualnego prowadzonego przemiennie w szkole oraz w miejscu pracy. Ta forma edukacji stanowi wstęp do stałego zatrudnienia w poszukiwanych na rynku pracy zawodach.

W Polsce po 1989 roku nastąpił upadek kształcenia zawodowego w wielkim przemyśle. Wobec tego, to na rzemiośle, na mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach spoczywał ciężar kształcenia kadr zawodowych dla gospodarki narodowej. Należy jednak odnotować następujący w ostatnich latach powrót do kształcenia zawodowego w zakładach przemysłowych, działających w dużej skali.

Pan Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji wziął udział w panelu dyskusyjnym – Kształcenie dualne w Polsce – instrumenty finansowe wsparcia kształcenia zawodowego w miejscu pracy. Podczas panelu poruszane były tematy dotyczące roli władz centralnych w kształceniu dualnym, rozwój kształcenia dualnego w Polsce.

Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz uczestnicy panelu dyskusyjnego - Kształcenie dualne w Polsce
Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz uczestnicy panelu dyskusyjnego - Kształcenie dualne w Polsce
Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz uczestnicy panelu dyskusyjnego - Kształcenie dualne w Polsce
Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz uczestnicy panelu dyskusyjnego - Kształcenie dualne w Polsce
Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz uczestnicy panelu dyskusyjnego - Kształcenie dualne w Polsce

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2023