Zaproszenie do składania ofert na Usługę weryfikacji i odbioru informacji zawodoznawczej wraz z obudową multimedialną pod kątem poprawności merytorycznej

Źródło: © redshinestudio_Photogenica
Źródło: © redshinestudio_Photogenica

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze dotyczącym usługi weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 76 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 21 innych zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego opracowanych w formie e-materiałów.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i zostało podzielone na 14 Części:

Część 1: branża audiowizualna, Część 2: branża ekonomiczno-administracyjna, Część 3: branża elektroenergetyczna, Część 4: branża fryzjersko-kosmetyczna, Część 5: branża handlowa, Część 6: branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna, Część 7: branża motoryzacyjna, Część 8: branża opieki zdrowotnej, Część 9: branża poligraficzna, Część 10: branża przemysłu mody, Część 11: branża rolno-hodowlana, Część 12: branża spedycyjno-logistyczna, Część 13: branża spożywcza, Część 14: branża teleinformatyczna.

Wykonawca spełni warunek, jeśli na dzień składania oferty jest zatrudniony na stanowisku czynnego nauczyciela, czynnego  doradcy zawodowego w publicznych lub niepublicznych szkołach branżowych I lub II stopnia, technikach lub szkołach policealnych oraz pozostaje w takim zatrudnieniu w okresie co najmniej 3 lata przed terminem składania ofert oraz spełni poniższe wymagania:

  • wykształcenie wyższe na kierunku związanym z branżą odpowiadającą danej części przedmiotu zamówienia

lub

  • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie doradztwa zawodowego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Termin składania ofert trwa do 5 czerwca 2023 r. do godz. 09.00.

Szczegóły dotyczące postępowania dostępne są w BIP ORE lub na stronie portalu Smart PZP.

Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2023