Informacja o wstrzymaniu rekrutacji na drugą edycję szkolenia Ekspert 2021–2022

Szanowni Państwo, w obliczu nadzwyczajnej sytuacji wywołanej wojną toczącą się na Ukrainie, decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki, Centrum Szkoleniowe w Sulejówku zawiesiło do odwołania działania szkoleniowe, przekazując swoje zasoby na cele związane z udzieleniem pomocy kobietom i dzieciom szukającym schronienia w naszej Ojczyźnie.

W związku z brakiem możliwości realizacji szkolenia w pełnej formule, podjęliśmy decyzję o tymczasowym zawieszeniu rekrutacji na II edycję szkolenia zaplanowanego na bieżący rok szkolny.

Wydział Innowacji i Rozwoju (WIR), który jest organizatorem tego wydarzenia, podjął działania mające na celu modyfikację warunków realizacji szkoleń w celu jak najszybszego ich wznowienia.

Szczegóły dotyczące przywrócenia naboru na drugą edycję szkolenia, zostaną opublikowane po uzyskaniu przez ORE wiążących decyzji w tej sprawie.

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego