Szkolenie e-learningowe dla ekspertów ds. kształcenia zawodowego 12-13 sierpnia 2021

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

W dniach 12–13 sierpnia 2021 roku kolejna grupa ekspertów ds. kształcenia zawodowego, zaangażowanych do weryfikacji programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ), uczestniczyła w szkoleniu, opracowanym na platformie e-learningowej.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z materiałami na temat założeń projektu, metodologii programów KKZ oraz zasad rozliczania finansowego pracy eksperta. Mieli również możliwość zadawania pytań oraz dyskusji na forum.

Szkolenie e-learningowe jest odpowiednikiem dotychczas realizowanych w projekcie spotkań informacyjno-szkoleniowych.

Ostatnia aktualizacja: 16 sierpnia 2021