Ogłoszenie wyników konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – V edycja

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ma zaszczyt ogłosić wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – V edycja.

Najwyższą punktację w poniższych obszarach zawodowych uzyskały następujące szkoły:

Turystyka i hotelarstwo

Technikum Turystyczno-Gastronomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach

Gastronomia i produkcja spożywcza

Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

Ekonomiczno-finansowo-biurowy

  1. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
  2. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach

Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane

  1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie
  2. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

Elektryczno-elektroniczny i teleinformatyczny

  1. Technikum Mechaniczne nr 15 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie
  2. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach

Poligraficzno-drukarski i papierniczy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13 w Lublinie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

Mechaniczny

  1. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie
  2. Technikum Mechaniczne nr 15 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie

Rolno-hodowlany

Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy

Fryzjersko-kosmetyczny

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie

Leśnictwo, rybactwo i inżynieria środowiska

brak zgłoszeń

Medyczno-społeczny oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

brak zgłoszeń

Artystyczno-muzyczny

brak zgłoszeń

Włókienniczo-odzieżowy i skórzany

brak zgłoszeń

Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo

brak zgłoszeń

Transport i gospodarka magazynowa

brak zgłoszeń

Chemiczny, ceramiczny i szklarski

brak zgłoszeń

Wszystkim wyżej wymienionym szkołom i współpracującym z nimi pracodawcom, prześlemy w najbliższym czasie informację o miejscu i czasie wręczenia nagród lub wyróżnień.

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego