Etap 2. Nabór na autorów uszczegółowień do efektów kształcenia PPKZ – usługa społeczna

Poszukujemy autorów, których zadaniem będzie opracowanie uszczegółowień do efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Zapraszamy do składania ofert przez trzyosobowe zespoły autorów do każdego z niżej wymienionych zawodów:

 • Technik ceramik (wcześniej technik technologii ceramicznej)
 • Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
 • Magazynier-logistyk
 • Technik logistyk
 • Technik spedytor
 • Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
 • Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
 • Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 • Technik włókiennik
 • Betoniarz-zbrojarz
 • Monter izolacji budowlanych
 • Monter konstrukcji budowlanych
 • Murarz-tynkarz
 • Technik budownictwa
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (wcześniej Mechanik maszyn i  urządzeń drogowych)
 • Technik budowy dróg (wcześniej Technik drogownictwa)
 • Technik geodeta
 • Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (wcześniej Technik dróg i mostów kolejowych)
 • Monter nawierzchni kolejowej
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych (wcześniej Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych)
 • Technik inżynierii sanitarnej (wcześniej technik urządzeń sanitarnych)
 • Elektronik (wcześniej Monter-elektronik)
 • Technik elektronik
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej
 • Elektromechanik
 • Elektryk
 • Technik elektryk
 • Mechatronik (wcześniej Monter-mechatronik)
 • Technik mechatronik
 • Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Monter kadłubów jednostek pływających (wcześniej Monter kadłubów okrętowych)
 • Technik budowy jednostek pływających (wcześniej Technik budownictwa okrętowego)
 • Technik mechanik okrętowy
 • Mechanik motocyklowy
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Pracownik pomocniczy krawca
 • Pracownik pomocniczy mechanika
 • Pracownik pomocniczy ślusarza
 • Pracownik pomocniczy stolarza

 

Szczegóły znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Termin naboru do 24 listopada 2017 r. do godziny 9.00

Postępowanie dotyczy projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego