Etap 3. Rekrutacja uzupełniająca na Autorów i Redaktora merytorycznego modyfikacji PPKZ

Poszukujemy Autorów oraz Redaktora merytorycznego modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ w ramachgrupy zawodów „Rybactwo śródlądowe”.

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji zadania 1.: Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów, w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Termin rekrutacji: do 20 czerwca 2017 roku do godziny 23.59.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa