Szkolenie e-learningowe „Prowadzenie kursów online” – edycja 10

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie „Prowadzenie kursów online” realizowane w formie on-line na Platformie Edukacyjnej. Rekrutacja zostanie zakończona w dniu 16.05.2017 r., godz. 23:59 Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego. 

Adresat:

Kurs jest przeznaczony dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, nauczycieli szkół i placówek kształcenia zawodowego, ustawicznego, praktycznego, nauczycieli bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

Nabór:

  1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.
  2. W pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia ze szkół publicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych.
  3. W przypadku gdy pozostaną wolne miejsca, przyjmowane są zgłoszenia ze szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz z niepublicznych placówek oświatowych.
  4. W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.
  5. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia, najpóźniej do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacji.

Główne cele kursu:

  • zapoznanie uczestników ze specyfiką procesu dydaktycznego, a także rolą i zadaniami e-nauczyciela w kształceniu na odległość;
  • budowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności, warunkujących efektywną pracę nauczyciela.

Miejsce:

Platforma Edukacyjna ORE

Kontakt:

Piotr Czajka
e-mail: piotr.czajka@ore.edu.pl
telefon: 22 345 37 80

Dodatkowe informacje:

Szkolenie jest bezpłatne. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dostępnych miejsc na kursie: 25

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego