Uczeń zdolny

Test Uzdolnień Wielorakich − Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych

Diagnoza ucznia zdolnego stanowi jedno z ważnych zagadnień w edukacji. Podstawowym zadaniem procesu diagnostycznego w środowisku dzieci zdolnych jest:

  • wczesne zidentyfikowanie potencjału dziecka,
  • szerokie ujęcie diagnozowanych zdolności,
  • wystandaryzowany sposób pomiaru,
  • wielowymiarowy pomiar.

Zachęcamy do zapoznania się i stosowania w praktyce Testu Uzdolnień Wielorakich.

Testu Uzdolnień Wielorakich – narzędzia i materiały.

 

Ostatnia aktualizacja: 25 września 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa