Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1.
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF
2.
Adres szkoły
 
82-200 Malbork
ul. Wybickiego 32
3.
Województwo
Pomorskie
4.
Rok otrzymania Krajowego (Polskiego) Certyfikatu
2008
5.
Organ prowadzący
Urząd Miasta Malborka
6
Telefon/fax/mail/strona internetowa
(55) 272-24-68;
www.sp5.malbork.edu.pl
7.
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Elżbieta Sumowska
8.
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Joanna Pietkiewicz
Anna Skrzoska
9.
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto do 40.000 mieszkańców
10.
Liczba uczniów
572
11.
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
  1. Realizacja autorskich programów wychowawczo-profilaktycznych.
  2. Tworzenie sprzyjających warunków dla dzieci niepełnosprawnych.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa