Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

2 lutego 2018

Przedszkole Promujące Zdrowie

Przedszkole Promujące Zdrowie

W Polsce od połowy lat 90. XX w. powstaje wiele przedszkoli promujących zdrowie (PPZ). W swej pracy wykorzystują one koncepcję szkoły promującej zdrowie.

Z punktu widzenia działań w zakresie promocji zdrowia istnieje wiele odrębności między szkołą a przedszkolem. Dotyczą one zadań, warunków, organizacji życia, edukacji i pracy oraz społeczności tych dwóch instytucji. Z tego też powodu nie można automatycznie przenosić do PPZ wszystkich założeń szkół promujących zdrowie. Koncepcja i strategia działań w zakresie promocji zdrowia w przedszkolu powinny uwzględniać specyfikę przedszkola jako miejsca, gdzie wzmacnia się zdrowie jego społeczności.

Na wiek przedszkolny przypada kształtowanie się podstawowych zachowań zdrowotnych, a wszelkie nieprawidłowości mogą być trudne do zmiany w dalszych latach życia. Pracownicy przedszkola mają codzienny kontakt z rodzicami lub opiekunami dzieci, co stwarza ogromne możliwości współpracy w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych oraz tych dotyczących dbałości o zdrowie. Przedszkole odgrywa więc bardzo ważną rolę – taka szansa nie powtarza się już na kolejnych etapach edukacyjnych.

Polecany przez nas poradnik Przedszkole promujące zdrowie jest pierwszą publikacją w Polsce, która opisuje koncepcję i strategię tworzenia przedszkola promującego zdrowie. Powstał w odpowiedzi na prośby zgłaszane od wielu lat przez osoby wdrażające w przedszkolu działania z zakresu promocji zdrowia. Publikacja jest efektem współpracy z koordynatorami wojewódzkich i rejonowych sieci szkół promujących zdrowie oraz dyrektorami i koordynatorami ds. promocji zdrowia z dziesięciu przedszkoli uczestniczących w badaniach pilotażowych.

Korzystanie z poradnika i przestrzeganie opisanych w nim standardów oraz zasad planowania, tworzenia i ewaluacji działań przedszkola promującego zdrowie przyczyni się do promowania zdrowego stylu życia wśród wychowanków, ich rodziców i wychowawców.

20 lutego 2013

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Lubaszu

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1
Nazwa szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Lubaszu
2
Adres szkoły
64-720 Lubasz,
ul. Szkolna 6
3
Województwo
wielkopolskie
4
Organ prowadzący
Urząd Gminy w Lubaszu
5
Telefon/fax/mail/strona internetowa
tel. (067) 2556024, fax. (067) 2556467
e-mail: splubasz@wp.pl
strona internetowa 
www.splubasz.pl
6
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
mgr Marcin Korczyc
7
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Ewa Matuszczak
8
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Wieś
9
Liczba uczniów
243
10
23 marca 2011

Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}
1
Nazwa szkoły
Zespół Szkół Samorządowych W Chełchach
2
Adres szkoły
Chełchy 26, 19-300 Ełk
3
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
4.
Rok otrzymania Krajowego (Polskiego) Certyfikatu
2009
5.
Organ prowadzący
Gmina Ełk
6
Telefon/fax/mail/strona internetowa
(87) 621 11 78
Sekretariatzsschelchy@o2.pl
7.
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Karol Robert Marchel
8.
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Alicja Agata Podlaska
9.
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Wieś- 600 mieszkańców
10.
Liczba uczniów
 
103 Uczniów
11.
 
 
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
1.      Realizacja autorskich programów i projektów prozdrowotnych.
2.      Tworzenie klimatu społecznego szkoły przez całą społeczność.

 

23 marca 2011

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki
2
Adres szkoły
82 – 300 Elbląg, ul. Wojciecha Zajchowskiego 12
3
Województwo
Warmińsko-mazurskie
4
Organ prowadzący
Gmina Miasta Elbląg
5
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel 55-235-08-25   fax 55-235-08-25
e-mail sp12.poczta@wp.pl
strona internetowa www.sp12.elblag.pl
6
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Jolanta Piekarska
7
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Jolanta Piekarska
Nauczyciel wspomagający: Mirosława Szymanowska
8
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto – liczba mieszkańców 135 tys.
9
Liczba uczniów
612
10
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
1.      Tworzenie klimatu społecznego
2.      Rozwijanie współpracy z rodzicami
 
23 marca 2011

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
2
Adres szkoły
 
11-710 Piecki
Ul. Zwycięstwa 23
3
Województwo
Warmińsko – mazurskie
4
Organ prowadzący
Gmina Piecki
5
Telefon/fax/mail/strona internetowa
(89)7421012/(89)7422266, sppiecki@tlen.pl,
 www.sppiecki.edu.pl
6
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Lucjan Kulik
7
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Danuta Krawczyk
8
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Wieś – 3304 mieszkańców
9
Liczba uczniów
299
10
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
1.Tworzenie klimatu społecznego szkoły.
2. Diagnozowanie i wspólne rozwiązywanie własnych problemów.
3. Zapewnienie wszechstronnej pomocy uczniom z trudnościami w nauce.
 

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa