OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
A A A
11 stycznia 2017
Banner

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko menedżera w projekcie pozakonkursowym pn. „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert upływa w dniu 20 stycznia o godz. 16.00

Wymiar etatu: cały etat (na zastępstwo)
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Czytaj więcej...

30 listopada 2016
baner projektu

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowiska:

eksperta ds. przedmiotów artystycznych w zakresie języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o kulturze,
eksperta ds. przedmiotów artystycznych w zakresie plastyki i historii sztuki,
eksperta ds. przedmiotów artystycznych w zakresie muzyki i historii muzyki.

21 września 2016
baner ogłoszenia

Poszukujemy autorów oraz redaktorów merytorycznych w zakresie modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ). Autorem modyfikacji może być przedstawiciel pracodawców, nauczyciel przedmiotów zawodowych w danej grupie zawodowej lub osoba wykonująca zawody przypisane do danej grupy zawodowej.

Rekrutacja prowadzona jest dla następujących branż zawodowych:

Termin zgłoszeń upływa 27 września 2016 roku.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1. Forum Partnerów Społecznych”.

 logo Ue i Funduszy europejskich

 

 

04 sierpnia 2016
baner z logo PO WER

UWAGA!! termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych ekspertów do Zespołu został przedłużony do 11 sierpnia 2016 r.
Pierwszym zadaniem w projekcie Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń jest opracowanie Modelu szkoły ćwiczeń, który zostanie poddany opinii recenzentów oraz zweryfikowany w trakcie konsultacji społecznych. Kolejnym etapem będzie zaproszenie szkół do zapoznania się opracowanymi założeniami. Następnie w tych szkołach przeprowadzone zostanie  pilotażowe wdrożenie założeń projektowych. W fazie planowania działań założyliśmy, że szkoły ćwiczeń będę uzupełnieniem systemu doskonalenia nauczycieli i będą ściśle współpracowały z placówkami wspomagania oraz uczelniami. Organizacja i prowadzenie szkół ćwiczeń nie będzie możliwe bez wsparcia kuratora oświaty i samorządów lokalnych. Tak skonstruowane założenia wymagają zaproszenia do zespołu projektowego:

Czytaj więcej

25 lipca 2016
baner

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w dniu 22 lipca 2016r. postępowanie konkursowe w dwóch obszarach tematycznych tj; Zarządzanie strategiczne, budowanie lokalnych strategii oświatowych i Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty w JST, wskaźniki oświatowe i edukacyjne oraz ich wykorzystanie przez JST – zostało anulowane.

Zachęcamy Państwa do ponownego złożenia swoich ofert w konkursie na ekspertów do realizacji zadań tj. opracowanie programów szkoleniowo - doradczych wraz z obudową metodyczną, przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (różnego typu), w ramach pilotażu programów szkoleniowych udzielenie wsparcia przedstawicielom JST w opracowaniu lokalnych planów podnoszenia, jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół.

Prosimy o składanie ofert w dwóch obszarach tematycznych:

Termin składania ofert upływa w dniu 5 sierpnia 2016r.


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE