Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Wydział Nadzoru Pedagogicznego – kontakt

Kierownik Wydziału Bronisław Boryca bronislaw.boryca@ore.edu.pl tel. 22 345 37 79 Barbara Sikora barbara.sikora@ore.edu.pl tel. 22 345 37 49 Lokalizacja Wydziału: Al. Ujazdowskie 28

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa