Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Do zakresu działania Wydziału Nadzoru Pedagogicznego (WNP) należy w szczególności: opracowywanie i modyfikowanie narzędzi nadzoru pedagogicznego; opracowywanie programów szkoleń osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz organizowanie takich szkoleń; analizowanie i opracowywanie danych dotyczących nadzoru pedagogicznego; coroczne opracowywanie i przekazywanie Ministrowi informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty; prowadzenie elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego i administrowanie nią;

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa