Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Konferencja: Edukacja dostępna dla każdego dziecka/ucznia w świetle przepisów prawa – dziś i jutro. Zadania organu nadzoru pedagogicznego

Źródło: Photogenica

Wydział Nadzoru Pedagogicznego we współpracy z Wydziałem Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE organizuje w dniu 30.08.2023 r. Konferencję online dla wizytatorów: Edukacja dostępna dla każdego dziecka/ucznia w świetle przepisów prawa – dziś i jutro. Zadania organu nadzoru pedagogicznego.  Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy wizytatorów w zakresie: znajomości podstaw prawnych organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego; aktualnych rozwiązań systemowych dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego; planowania […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa