„Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy” – nowy projekt ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął realizację projektu „Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Projekt realizowany jest na podstawie Decyzji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2023 roku.

Projekt „Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy” jest kontynuacją projektu pozakonkursowego „Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych„, w ramach którego zostały opracowane programy nauczania, poradniki metodyczne, scenariusze zajęć/lekcji, scenariusze interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych oraz narzędzia pomiaru dydaktycznego i narzędzia do ewaluacji kompetencji kluczowych do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego