Poszukujemy

Poszukujemy

Poszukujemy weryfikatorów e-materiałów dydaktycznych pod kątem funkcjonalnym

W ramach projektu pozakonkursowego „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego

Poszukujemy recenzentów e-materiałów do przedmiotów artystycznych

W ramach projektu pozakonkursowego „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy:

Rekrutacja kandydatów na trenerów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

Rekrutacja do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w  ramach realizacji projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” w  ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Poszukujemy specjalisty w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii

fot.Fotolia.com

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletyny Informacji Publicznej. Aplikacje należy składać do 22 lutego 2018 r.

Etap 3. Nabór na recenzentów kryteriów weryfikacji

fot.Fotolia.com

Poszukujemy recenzentów kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach (PPKZ). Recenzenci wezmą udział w dwudniowym spotkaniu 17–18 lutego br.  w Warszawie. Termin oddania recenzji: 23 lutego br.