Autor: Agata Jarnutowska

Konkurs „Rodzina Polonijna” 2023 – zgłoszenia do 26 lipca

Zapraszamy szkoły w kraju i za granicą do udziału w konkursie „Rodzina Polonijna”. Celem inicjatywy jest m.in. wspieranie projektów doskonalących znajomość języka polskiego, historii i geografii Polski oraz promujących polską kulturę, które będą realizowane w partnerstwie szkół z Polski i zagranicy. Termin składania wniosków mija 26 lipca.

Zasiłek losowy na cele edukacyjne

Dzieci i uczniowie z rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia negatywnych zjawisk atmosferycznych mogą korzystać z dodatkowego wsparcia w formie: zasiłku losowego, wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

W Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej upamiętniamy polskie barwy narodowe, czcimy symbole i tradycje patriotyczne. To święto, w którym w sposób szczególny odczuwamy znaczenie wspólnoty narodowej i poczucie dumy z bycia Polakiem.

Agresja i przemoc

Publikacje Zasady i granice w profilaktyce problemowych zachowań dzieci w młodszym wieku szkolnym [pdf. 821 kB] Planowanie przeciwdziałania agresji w szkole – poradnik Pomóżmy sobie czyli jak walczyć z agresją – program wychowawczy Możliwości ograniczania agresji w szkole Planowanie przeciwdziałania agresji w szkole Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne Przemoc w rodzinie Zachowania prowokacyjne Program „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji” Scenariusze […]