Autor: Agata Jarnutowska

Próbny egzamin maturalny w Formule 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego, tzw. matury próbnej w Formule 2023. Egzaminy będą odbywały się od 12 do 21 grudnia br. Próbny egzamin maturalny ma charakter dobrowolny i jest przeprowadzany w celu informacyjnym oraz diagnostycznym.

JEŻ nauczy jeść – inauguracja programu „Junior-Edu-Żywienie”

Nawyki żywieniowe ukształtowane w dzieciństwie często pozostają z nami w dorosłym życiu. Dlatego też zdrowa i zbilansowana dieta powinna być wprowadzana od najmłodszych lat. Kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych wspiera wspólny program Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia Junior-Edu-Żywienie (JEŻ), który jest skierowany do uczniów klas I–VI szkoły podstawowej.

Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły – konferencja z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

Pogłębienie wiedzy na temat kondycji dzieci i młodzieży w kontekście projektowania działań profilaktyczno-wychowawczych, w szczególności kształtowania postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa, to główny temat konferencji „Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa