Autor: Agata Jarnutowska

Wizyta w Muzeum Policji Komendy Głównej Policji

Dnia 21 czerwca 2022 roku, pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji na zaproszenie Komendy Głównej Policji zwiedzili obiekt przy ulicy Orkana 14 w Warszawie, gdzie mieści się Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji.

Nabór samorządów do Doradztwa dla JST

©-lightsource/Photogenica
©-lightsource/Photogenica

Zapraszamy do uczestnictwa w Doradztwie dla JST adresowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST). Celem planowanych w ramach doradztwa działań jest wsparcie samorządowców i dyrektorów szkół/placówek w realizacji zadań oświatowych po pandemii koronawirusa COVID-19 oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Doradztwo będzie realizowane w okresie od września 2022 roku do końca kwietnia 2023 roku zgodnie z opracowanym w projekcie Modelem doradztwa […]

1920 – rok, w którym uratowano polską niepodległość – konferencja dla nauczycieli

Dyrektorzy Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej zapraszają nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie do udziału w szkoleniu organizowanym w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Spotkanie zostanie poświęcone szerokim kontekstom wydarzeń z 1920 roku, które omówione zostaną w dwóch blokach: wykładowym i warsztatowym. Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Edukacyjnym IDMN (Warszawa, ul. Andersa 20).

Znaczenie panowania Jagiellonów dla dziejów Polski. Webinarium dla nauczycieli w 450. rocznicę śmierci króla Zygmunta II Augusta

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza wszystkich nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie do udziału w webinarium poświęconym Jagiellonom i tradycjom jagiellońskim, organizowanym przez ORE w związku z 450. rocznicą śmierci ostatniego Jagiellona na tronie polskim – Zygmunta Augusta.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa