Autor: Agata Jarnutowska

Dobrze ze złością. Jak wspierać dzieci i młodzież w konstruktywnym radzeniu sobie ze złością

Kolejna publikacja z serii Zdrowie psychiczne skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców, a także psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach. Autorka szeroko omawia w niej temat złości, która w powszechnym odbiorze bywa postrzegana jako emocja niepożądana i przysparzająca kłopotów.

Krakowskie Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą już działa

18 stycznia 2022 r. w Krakowie odbyła się konferencja „SCWEW – wyzwania edukacji włączającej”, inaugurująca działanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. W konferencji online uczestniczył Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej, który zabrał głos podczas powitania uczestników.

Inauguracja projektu „Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą”

W poniedziałek 17 stycznia br. odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą” (SCWEW). Wydarzenie odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie – placówce, która będzie realizować pilotaż SCWEW.

O SCWEW na konferencjach i szkoleniach ORE

fot.Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Departamentem Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki był pomysłodawcą i realizatorem cyklu konferencji oraz szkolenia, których tematyka koncentrowała się wokół „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich” Powyższe działania poświęcone były omówieniu wypracowanych rozwiązań prawnych i finansowych opartych na modelu edukacji dla wszystkich.

Wzmacniamy rolę kuratora oświaty – projekt ustawy przyjęty przez Sejm RP

W czwartek, 13 stycznia br. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe. Zgodnie z jej założeniami wzmocniona zostanie rola kuratorów oświaty. Zmienione będą także zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie szkół i placówek oświatowych. W ustawie pojawił się również zapis wzmacniający rolę rodzica w szkole, zgodnie z którym rodzice będą w pełni decydowali o udziale dziecka w zajęciach dodatkowych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa