Autor: Agata Jarnutowska

Oferta doskonalenia ORE

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą doskonalenia przygotowaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na rok szkolny 2023/2024. To blisko dwieście bezpłatnych szkoleń, kursów e-learningowych, webinariów, konferencji, warsztatów, sieci współpracy, a także towarzyszących im publikacji elektronicznych. Umożliwiamy zdobywanie i doskonalenie kompetencji w następujących obszarach: specjalne potrzeby edukacyjne wychowanie i profilaktyka diagnoza psychologiczno-pedagogiczna edukacja językowa kompetencje kluczowe kompetencje społeczne i obywatelskie resocjalizacja i socjoterapia zarządzanie oświatą kształcenie zawodowe doradztwo zawodowe […]

Informacje dla beneficjentów NPRCz 2.0 – Priorytet 3

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Znalazły się w nich m.in. informacje dotyczące aplikowania o wsparcie finansowe, terminy naborów, wskazówki, na co można przeznaczyć środki otrzymane z programu i kiedy przygotować sprawdzanie z realizacji przedsięwzięcia. Informacje zawarte w materiałach będą pomocne przy składaniu wniosków w kolejnych naborach.

Kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy – Wojewódzkie Zespoły Koordynacji ds. kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie

W Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie przybliżające założenia systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie. Jego celem jest dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy w regionach. Budżet projektu to 344 mln zł. W wydarzeniu wzięła udział Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek.

Konkurs „Rodzina Polonijna” 2023 – zgłoszenia do 26 lipca

Zapraszamy szkoły w kraju i za granicą do udziału w konkursie „Rodzina Polonijna”. Celem inicjatywy jest m.in. wspieranie projektów doskonalących znajomość języka polskiego, historii i geografii Polski oraz promujących polską kulturę, które będą realizowane w partnerstwie szkół z Polski i zagranicy. Termin składania wniosków mija 26 lipca.

Zasiłek losowy na cele edukacyjne

Dzieci i uczniowie z rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia negatywnych zjawisk atmosferycznych mogą korzystać z dodatkowego wsparcia w formie: zasiłku losowego, wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa