Jak wspierać dzieci i młodzież romską w polskiej szkole

Publikacja jest praktycznym przewodnikiem i zarazem kompendium wiedzy o Romach w Polsce, przede wszystkim jednak – charakterystyką i analizą sytuacji dzieci i młodzieży romskiego pochodzenia w pol­skiej szkole. Opracowanie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, pomocy nauczycieli i osób zarządzających placówkami edukacyjnymi, zainteresowanych szerszym spoj­rzeniem na kwestię romską – w tym upowszechnianiem wiedzy o przeszłości Romów, dwujęzyczności oraz obecnych warunkach ich funkcjonowania. Uważnego czytelnika publikacja skłoni do refleksji nie tylko na temat historii i obyczajowości romskiej, ale zachęci też do zainteresowania istotnym problemem społecznej dyskryminacji tej grupy i etnicznej.

Druga część pracy, w której autorka bezpośrednio nawiązuje do kwestii kształcenia mniejszości romskiej, zawiera praktyczne wskazówki dotyczące merytorycznego wsparcia osób pracujących z Romami: informacje o materiałach edukacyj­nych, szkoleniach, a także możliwościach edukacji formalnej, proponowanej przez uczelnie wyższe w Polsce. Osoby zatrudnione w szkolnictwie znajdą w publikacji wiedzę przydatną zarówno w systemie edukacji, jak i we współpracy ze środowiskiem romskim.

Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego