Public relations w szkole. Krótki przewodnik dla nauczycieli

Publikacja przygotowana z myślą o osobach odpowiedzialnych za budowanie wizerunku szkoły i jej kontakty ze środkami masowego przekazu. Adresowana jest do nauczycieli, psychologów i pedagogów, kadr zarządzających placówkami edukacyjnymi oraz wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami komunikacji społecznej.

Opracowanie zawiera wiele praktycznych porad, które mają ułatwić pracownikom oświaty poruszanie się we współczesnym public relations i korzystanie z jego narzędzi. Pierwsza część pracy stanowi omówienie teoretycznych podstaw komunikacji społecznej oraz public relations  jako elementu komunikacji. Kolejne części przybliżają problematykę praktycznego kreowania wizerunku i tożsamości szkoły, zagadnienia media relations oraz te elementy public relations, które są niezbędne do tworzenia pozytywnego odbioru placówki oświatowej. Ostatnia część opracowania zawiera wyjaśnienie spektakularnej roli dyrektora w budowaniu wizerunku oraz human relations w szkole.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego