Raport końcowy z badania pt.: „Ewaluacja wspomagania szkół”

Źródło: Raaport -Ewaluacja wspomagania szkół
Źródło: Raaport -Ewaluacja wspomagania szkół

Przekazujemy Państwu raport końcowy z badania pt.: Ewaluacja wspomagania szkół. Wyniki badania wskazują m.in. na to, że powstała w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 koncepcja szkół ćwiczeń została pozytywnie przyjęta przez środowisko nauczycielskie. Wnioski z przeprowadzonego pilotażu stanowią jednocześnie istotną przesłankę do wdrażania modelu szkół ćwiczeń w ramach Programów Regionalnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Uprzejmie informuję, że zawarte w raporcie rekomendacje będą przedmiotem dalszych konsultacji.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa