Pakiet edukacyjny „Rodzina Ulmów”

Pakiet edukacyjny, przygotowany dla nauczycieli i uczniów przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, składający się z pięciu filmów:

  1.  Sytuacja ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie
  2.  Markowianie ratujący Żydów
  3.  Etyczny wymiar ratowania Żydów
  4. Chałupa Szylarów
  5. Dzieje Markowej od lokacji po początek XX w.

Filmom towarzyszy obudowa dydaktyczna w postaci pięciu zeszytów zawierających przykładowe scenariusze zajęć. Materiał może być wykorzystany w ramach zajęć z historii, historii i teraźniejszości, języka polskiego oraz w pracy kół zainteresowań.

Zachęcamy do korzystania z pakietu edukacyjnego i upowszechniania wiedzy dotyczącej heroizmu Rodziny Ulmów.

Rodzina Ulmów – filmy edukacyjne

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa