Webinarium EDB – podsumowanie

Źródło: pixabay.com
Źródło: pixabay.com

W dniu 1 września 2023 roku Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zorganizował webinarium z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa
pt. Edukacja dla Bezpieczeństwa – wybrane zagadnienia w zakresie zagrożeń. Szkolenie poprowadził kpt. mgr inż. poż. Mateusz Młodzianowski, który zapoznał uczestników szkolenia z tematyką obejmującą: praktyczne aspekty warunków i organizacji ewakuacji w placówkach oświatowych; postępowanie w sytuacjach kryzysowych – pożar, niebezpieczna przesyłka, terroryzm oraz ochronę przeciwpożarową budynków oświatowych. W webinarium wzięło udział 146 przedstawicieli kadry zarządzającej w oświacie, nauczycieli konsultantów edukacji dla bezpieczeństwa (EDB), doradców metodycznych (EDB) oraz nauczycieli EDB szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Ewaluacja szkolenia wskazała na wysoki stopień zadowolenia uczestników z przekazanych treści
z uwzględnieniem potrzeby kolejnego spotkania doskonalącego o tej tematyce.

Ostatnia aktualizacja: 6 września 2023