List Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia dzieci obywateli Ukrainy przybyłych do Polski od 24 lutego 2022 r. w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Kuratorzy,
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Szanowni Państwo Nauczyciele,
Szanowni Państwo Przedstawiciele Organów Prowadzących Szkoły,

W załączeniu przekazujemy list Pana Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki, na temat rozwiązań systemowych dotyczących edukacji uczniów przybywających do Polski, w tym zapewnienia opieki i edukacji uczniom będącym obywatelami Ukrainy, którzy po dniu 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej, do wykorzystania w roku szkolnym 2023/2024

Ostatnia aktualizacja: 6 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa