Kongres Edukacji Klasycznej – relacja z wydarzenia

Uczestnicy III Kongresu Edukacji Klasycznej
Uczestnicy III Kongresu Edukacji Klasycznej

20 września 2023 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbył się III Kongres Edukacji Klasycznej, zorganizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich. Na kongresie Ośrodek reprezentowali: Agnieszka Karczewska-Gzik – kierownik WRKSO, dr Marcin Karkut – starszy specjalista, Michał Filus – starszy specjalista, Katarzyna Mroczkowska – referent. Uczestnikami  kongresu byli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Instytutu Badań Edukacyjnych, Akademii Zamojskiej, kuratorzy oświaty, dyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy wojewódzkich bibliotek pedagogicznych oraz liczni goście. Oprawą artystyczną wydarzenia był koncert fortepianowy w interpretacji prof. Piotra Szychowskiego.

Podczas kongresu wystąpili: prof. Grzegorz Kucharczyk z wykładem „Christianitas a edukacja współczesna”, prof. Paweł Skrzydlewski – „Naturalne księgi wychowania człowieka”, prof. Artur Mamcarz-Plisiecki – „Retoryka w szkole wobec edukacji klasycznej”, Radosław Brzózka – „Edukacja klasyczna w strategii edukacyjnej Ministra Przemysława Czarnka”, prof. Paweł Gondek – „Czerpiąc z dziedzictwa edukacji klasycznej. Konkursy retoryczne i projekt ‘Współczesne problemy wychowania’, Andrzej Hołowiński – „Powrót do ogrodu. Nauczanie kulturyklasycznej w polskiej szkole”.

Ostatnią część kongresu stanowił panel dyskusyjny „Edukacja klasyczna –szanse, potrzeby możliwości realizacji”, w którym udział wzięli:  o. prof. Zdzisław Klafka – Rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, prof. Włodzimierz Dłubacz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, dr Artur Górecki – Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych MEiN.

Zwieńczeniem III Kongresu Edukacji Klasycznej było zwiedzanie wystawy „Przebudzeni. Ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu”.

Redaktor Krzysztof Ziemiec
prof. Piotr Szychowski
z lewej dr hab. Paweł Gondek Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Naukowych, prof. dr hab. Robert T. Ptaszek Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, Agnieszka Karczewska - Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Radosław Brzózka – szef Gabinetu Politycznego Ministra, Sławomir Adamiec Dyrektor Generalny Ministerstwo Edukacji i Nauki, dr hab. Paweł Skrzydlewski Rektor Akademii Zamojskiej
prof. Grzegorz Kucharczyk
dr hab. Paweł Skrzydlewski Rektor Akademii Zamojskiej
dr hab. Artur Mamcarz - Plisiecki
Andrzej Hołowiński
z lewej dr Artur Górecki Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych MEiN, dr hab. Włodzimierz Dłubacz, o. prof. Zdzisław Klafa Rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Zdjęcie z wystawy "Przebudzeni. Ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu"
Zdjęcie z wystawy "Przebudzeni. Ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu"
Zdjęcie z wystawy "Przebudzeni. Ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu"

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa