Wizyta przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

11 lipca  2023 r. odbyło się spotkanie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce z przedstawicielami Ośrodka Rozwoju Edukacji: Tomaszem Madejem – p.o Dyrektorem ORE wraz z Agnieszką Karczewską-Gzik – Kierownikiem Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, z Januszem Kotowskim – Dyrektorem Muzeum oraz z Mariuszem Dawidko – przewodnikiem placówki. Celem spotkania było omówienie współpracy w roku szkolnym 2023/2024 w zakresie edukacyjnych przedsięwzięć.

Wizyta była również okazją do zapoznania się z ekspozycją muzealną oraz  propozycjami programowymi placówki dla środowiska oświatowego.

od lewej strony : Mariusz Dawidko przewodnik Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Agnieszka Karczewską–Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE, Tomasz Madej, p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Janusz Kotowski Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce
Siedziba Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce
fotografia Żołnierzy Wyklętych (ekspozycja Muzeum)

Ostatnia aktualizacja: 13 lipca 2023