Szkolenie „Breviarium kanonu kultury jako element edukacji klasycznej”

W dniach 5 i 6 czerwca b.r. w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu odbyło się szkolenie Breviarium kanonu kultury jako element edukacji klasycznej dedykowane nauczycielom : języka polskiego, łaciny, religii, etyki, filozofii oraz psychologom i pedagogom.

W spotkaniu wzięli również udział dr Artur Górecki – Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Tomasz Madej p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Krystyna Wróblewska Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich oraz dr Stanisław Kusiak Wicedyrektor ds. Doskonalenia Nauczycieli Oddziału w Rzeszowie.

Prelekcje o wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, związane z konkretnymi rozwiązaniami metodycznymi ukierunkowanymi na wykorzystanie publikacji Breviarium kanonu kultury w ramach lekcji szkolnej wygłosili :dr Paweł Milcarek – autor opracowania, dr Michał Gołębiowski – pracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Agnieszka Karczewska-Gzik – Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE.

Spotkanie zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem, dostarczając uczestnikom wskazówek w zakresie zastosowania publikacji w ramach zajęć lekcyjnych.

Tomasz Madej p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Krystyna Wróblewska Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich
dr Artur Górecki Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników w Ministerstwie Edukacji i Nauki
dr Stanisław Kusiak Wicedyrektor ds. Doskonalenia Nauczycieli Oddziału w Rzeszowie.
dr Paweł Milcarek
dr Michał Gołębiowski
Beata Michałuszko Wicedyrektor ds. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie przy PZPW w Rzeszowie, dr Artur Górecki – Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Krystyna Wróblewska Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich, Tomasz Madej p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Agnieszka Karczewska -Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE, dr Michał Gołębiowski Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie , Bernadeta Jasińska Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Przemyślu Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, dr Stanisław Kusiak Wicedyrektor ds. Doskonalenia Nauczycieli Oddziału w Rzeszowie.

Ostatnia aktualizacja: 9 czerwca 2023