Relacja z XIII Ogólnopolskiego Kongresu Wychowania do Życia w Rodzinie

Organizatorzy konferencji od lewej: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie Elżbieta Doroszuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego MEiN Wawrzyniec Roch Kowalski, kierownik zespołu "Za Życiem" Anna Kasperska Gochna, Dyrektor Generalny MEiN Sławomir Adamiec, kierownik WRKK Marzena Murawska, dyrektor ORE Tomasz Madej, nauczyciel konsultant Anna Powązka.
fot. Zbigniew Burda
Organizatorzy konferencji od lewej: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie Elżbieta Doroszuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego MEiN Wawrzyniec Roch Kowalski, kierownik zespołu "Za Życiem" Anna Kasperska Gochna, Dyrektor Generalny MEiN Sławomir Adamiec, kierownik WRKK Marzena Murawska, dyrektor ORE Tomasz Madej, nauczyciel konsultant Anna Powązka.fot. Zbigniew Burda

Wczoraj, 16 maja 2023 roku, w kampusie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie odbył się XIII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie, którego temat przewodni brzmiał „Wychowanie do życia w rodzinie – w trosce o dobro dzieci i młodzieży”. Organizatorami Kongresu był Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie reprezentowany przez Dyrektora Tomasza Madeja oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie reprezentowany przez Dyrektora Elżbietę Doroszuk. Wydarzenie objął patronatem Minister Edukacji i Nauki pan Przemysław Czarnek, którego reprezentował Dyrektor Generalny MEiN, pan Sławomir Adamiec.

W Kongresie wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele, doradcy metodyczni i wychowawcy z całego kraju, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat wychowania dzieci i młodzieży oraz poszerzać swoją wiedzę.

Gościem specjalnym tego wydarzenia była przedstawicielka Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodnicząca Rady Rodziny przy MRiPS oraz Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Pani Dorota Bojemska, która powiedziała o ważnej roli rodziny w społeczeństwie

Następnie Dyrektor Generalny MEiN pan Sławomir Adamiec wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom i osobom mającym szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dzieci i młodzieży.

Uczestnicy kongresu wysłuchali wykładu na temat „Personalistyczny wymiar wychowania do życia w rodzinie”, który wygłosił prof. dr hab. Robert Ptaszek wykładowca KUL, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

Zagadnienie „Wychowanie przygoda życia” omawiali:

  • Janusz Wardak, moderator Akademii Familijnej, ceniony prelegent, trener i terapeuta.
  • Dorota Łosiewicz, znana dziennikarka telewizyjna i prasowa publikująca w tygodniku „Sieci”.
  • prof. dr hab. Michał Michalski, wybitny naukowiec i prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.

Kongres był niezwykle istotnym wydarzeniem dla środowiska edukacyjnego, podczas którego uczestnicy swobodnie dyskutowali, wymieniali się doświadczeniami oraz poszukiwali skutecznych rozwiązań i inspiracji przyczyniających się do efektywnej realizacji zajęć wychowaniem do życia w rodzinie w szkołach.

Jeśli jesteś zainteresowany tematem wychowania dzieci i młodzieży, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji tego wydarzenia!  Będzie to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych umiejętności oraz nawiązania cennych kontaktów z profesjonalistami i ekspertami w dziedzinie edukacji.

Organizatorzy konferencji od lewej: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie Elżbieta Doroszuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN Wawrzyniec Roch Kowalski, kierownik zespołu "Za Życiem" Anna Kasperska Gochna, Dyrektor Generalny MEiN Sławomir Adamiec, kierownik WRKK Marzena Murawska, dyrektor ORE Tomasz Madej, nauczyciel konsultant Anna Powązka. fot. Zbigniew Burda
Dyrektor ORE w Warszawie Tomasz Madej i dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie Elżbieta Doroszuk witają uczestników XIII Ogólnopolskiego Kongresu  Wychowania do Życia w Rodzinie, którego temat przewodni brzmi "Wychowanie do życia w rodzinie - w trosce o dobro dzieci i młodzieży"
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie Elżbieta Doroszuk
Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej dr hab. Barbara Marcinkowska
XIII Kongresu Wychowania do Życia w Rodzinie
Dyrektor Generalny MEiN Sławomir Adamiec
Przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny  i Polityki Społecznej, pełnomocnik ds. polityki demograficznej Dorota Bojemska
XIII Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie
prof. dr hab. Robert Ptaszek, wykładowca KUL, dyrektor IBE podczas wykładu "Personalistyczny wymiar wychowania do życia w rodzinie”
Janusz Wardak, moderator Akademii Familijnej, prelegent, trener, terapeuta przedstawia temat "Wychowanie przygoda życia"
Goście i uczestnicy kongresu od lewej prof. dr hab. Robert Ptaszek, Dyrektor Generalny MEiN  Sławomir Adamiec, Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego MEiN Jacek Banaś, wicedyrektor ORE Marzenna Habib
dr hab. Michał Michalski, prof. UAM Prezes Instytutu wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie przedstawia temat "Wychowanie przygodą życia"
Kierownik zespołu "Za Życiem" Anna Kasperska - Gochna przedstawia program "Wektory Życia"
Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN pan Wawrzyniec Roch Kowalski
od prawej Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej dr hab. Barbara Marcinkowska, Kanclerz Akademii Pedagogiki Specjalnej Maciej Gajewski, fot. Zbigniew Burda
od lewej Mazowiecki Wicekurator Oświaty Krzysztof Wiśniewski, Dorota Bojemska Przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny  i Polityki Społecznej, pełnomocnik ds. polityki demograficznej, dr hab. Michał Michalski prof. UAM Prezes Instytutu wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, fot. Zbigniew Burda
Nagrodzeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej
Nagrodzeni Nauczyciele Medalem Komisji Edukacji Narodowej,fot. Zbigniew Burda
Dorota Łosiewicz, Zastępca redaktora naczelnego tygodnika "Sieci", dziennikarka, scenarzystka i publicystka
Od lewej Jolanta Gandecka, Janina Pieńkowska, Ewa Napiórkowska, Ewa Kiryła podczas panelu dyskusyjnego, fot. Zbigniew Burda

 

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego