Konferencja w Wilnie „Uczyć się głębiej. Nowoczesne rozwiązania dydaktyczne”.

uczestnicy spotkania
uczestnicy spotkania

14 października 2022 r. odbyła się konferencja w Wilnie „ Uczyć się głębiej. Nowoczesne rozwiązania dydaktyczne”, której organizatorem była Narodowa Agencja Oświaty Litwy. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie  reprezentowali: Tomasz Madej –  p.o. dyrektor  oraz Agnieszka Karczewska-Gzik – kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: dr Marcin Smolik – dyrektor oraz dr Wioletta Kozak – kierownik Wydziału Egzaminów z Przedmiotów Kształcenia Ogólnego CKE.

W trakcie spotkania przedstawiciele Litwy  odnieśli się do podstawy programowej z języka polskiego i literatury w kontekście nowych treści nauczania, poruszyli zagadnienia związane z kształtowaniem edukacji włączającej na Litwie w szkołach z polskim językiem wykładowym oraz omówili wyniki szkół mniejszości narodowych z polskim językiem wykładowym na Litwie w roku szkolnym 2021/2022.

Przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji dokonali prezentacji dotyczącej struktury i zadań statutowych ORE, omówili system edukacji w Polsce i odnieśli się do edukacji włączającej oraz sposobu doskonalenia nauczycieli.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej omówił wyniki matur i egzaminów ośmioklasistów w Polsce.

Spotkanie zakończono dyskusją o aktualnej edukacji oraz dalszej współpracy międzynarodowej.

Ruta Krasuskiene - Dyrektor Narodowej Agencji Edukacji Litwy
uczestnicy konferencji
Rita Krasuskiene - Dyrektor Narodowej Agencji Edukacji Litwy
Tomasz Madej p.o Dyrektor ORE, Agnieszka Karczewska -Gzik kierownik wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, dr Marcin Smolik - Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej , dr Wioletta Kozak - kierownik Wydziału Egzaminów z Przedmiotów Kształcenia Ogólnego CKE
Danuta Szejnicka - Specjalista Działu Przygotowania Treści Kształcenia Departament Treści Kształcenia Narodowej Agencji Edukacji
Tomasz Madej p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Agnieszka Karczewska -Gzik kierownik Wydziału Rozwoju kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE
dr Marcin Smolik - Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa