Seminarium „Wolontariat – szkoła aktywności społecznej i obywatelskiej”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji (Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich) wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności w Warszawie zaprasza na stacjonarną Konferencję „Wolontariat – szkoła aktywności społecznej i obywatelskiej”, która odbędzie się w dniach 30.09.2022 – 01.10.2022 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku (Centrum Szkoleniowe w Sulejówku 05-070 Sulejówek, ul. Paderewskiego 77). Stacjonarne seminarium poświęcone będzie tematyce wolontariatu i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Celem konferencji jest przybliżenie prawnych aspektów wolontariatu, w szczególności zaprezentowanie nowego Vademecum dla wolontariuszy i ich opiekunów. Ideą jest także zintegrowanie środowiska aktywnego społecznie i wymiana doświadczeń.

Tematyka, której będzie dotyczyć seminarium to między innymi: teoria i praktyka aktywności społecznej uczniów, motywowanie dzieci i młodzieży do aktywności społecznej, podstawy prawne wolontariatu w szkole, dobre praktyki działań Szkolnych Kół Wolontariatu, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Seminarium skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką, a w szczególności szkolnych opiekunów wolontariatu, nauczycieli, pracowników samorządu terytorialnego, kadry zarządzającej. Przyjazd do Ośrodka na koszt własny. Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia ORE.

Rekrutacja na seminarium za pomocą formularza elektronicznego.

Na zgłoszenia czekamy do 19 września 2022 r.

Serdecznie zapraszamy.

Kontakt: dr Monika Brenner-Zawierucha monikabrenner-zawierucha@ore.edu.pl

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa