Przygoda uczenia. Techniki efektywnej nauki w praktyce szkolnej

Poradnik dla nauczycieli i uczniów oraz dyrektorów szkół, a także dla rodziców i innych osób przekonanych o potrzebie wdrażania technik skutecznej nauki do praktyki szkolnej. Autorka publikacji – wieloletnia nauczycielka liceum – wychodzi z założenia, że szkoła jest miejscem, w którym trzeba i można wiele zrobić w kierunku podniesienia efektywności kształcenia. Prezentuje swoje doświadczenia w pracy z młodzieżą, dzieli się propozycjami rozwijania nauczycielskich i uczniowskich kompetencji, m.in. poprzez wykorzystanie naturalnych predyspozycji uczniów. Zdaniem autorki szkoła, która realizuje ofertę adekwatnego wsparcia, staje się nie tylko przyjazną placówką edukacyjną, ale czyni krok ku efektywności. Publikacja zawiera propozycje scenariuszy i materiałów, które mogą być wykorzystane podczas zajęć rozwijających umiejętności uczenia się.

Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa