Relacja z konferencji „O chrześcijańskich korzeniach Polski”

Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

29 kwietnia 2022 r. w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie odbyła się konferencja „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. Aktu otwarcia konferencji dokonał Tomasz Madej, p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, oraz dr Michał Bogacki, Dyrektor Muzeum. Po wprowadzeniu w tematykę wydarzenia Dyrektor Generalny MEiN odczytał list prof. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki, skierowany do uczestników konferencji.

W następnej kolejności, Tomasz Pitucha, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Rodziny, wręczył medale KEN wielkopolskim nauczycielom i edukatorom. Wyróżnieni zostali: Dorota Chuda, Eugeniusz Kruger, Marian Łukowski, Grzegorz Mirosław, Ewa Mundt, Jakub Pera, Michał Pilas oraz Agnieszka Zamoyska.

W dalszej części konferencji dr Michał Bogacki wygłosił referat pt. Rola muzeów w popularyzowaniu historii oraz poprowadził panel dyskusyjny dotyczący roli chrześcijaństwa w powstaniu i rozwoju państwa polskiego w średniowieczu. W dyskusji udział wzięli: prof. Józef Dobosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr hab. Marek D. Kowalski (Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. Roman Michałowski (Uniwersytet Warszawski).

Po przerwie kawowej miała miejsce premiera filmu edukacyjnego „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. O tematyce filmu oraz o procesie jego powstania opowiedział Krzysztof Noworyta. Prezentowany film został wyposażony w poradnik metodyczny, ułatwiający skorzystanie z filmu podczas zajęć edukacyjnych. Jego prezentacji dokonała Agnieszka Karczewska-Gzik, Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE, wspólnie z Magdaleną Kryk, autorką poradnika, Krzysztofem Noworytą oraz Markiem Jabłońskim, nauczycielem historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie.

Ostatni punkt wydarzenia zakładał zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Organizatorem konferencji był Wydział Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE, a partnerem wydarzenia Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Wydarzenie objęte było patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Tomasz Pitucha, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
dr Michał Bogacki, Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Krzysztof Noworyta, autor filmu O chrześcijańskich korzeniach Polski
Agnieszka Karczewska-Gzik, Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa