Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2022

W dniach 16−20 maja z inicjatywy Komisji Europejskiej odbędzie się szósta edycja Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (ang. European Vocational Skills Week – EVSW). Jest to przedsięwzięcie nastawione na promocję kształcenia i szkolenia zawodowego (ang. vocational education and training − VET) oraz dobrych praktyk w tym zakresie. Mogą w nim wziąć udział podmioty związane z kształceniem zawodowym, nauczyciele, uczniowie i szkoleniowcy. Wydarzenia związane z obchodami Tygodnia odbędą się w całej Europie − tematem przewodnim będzie kształcenie i szkolenie zawodowe w kontekście zielonej transformacji. Temat ten jest zgodny ze zobowiązaniem Komisji Europejskiej do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r., znanym jako Europejski Zielony Ład. W ramach obchodów zostanie przyznana nagroda VET Excellence Award (18 maja).

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału (informacje w j. angielskim).

W realizacji działań w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych pomaga sieć krajowych punktów kontaktowych w każdym z Państwa członkowskich UE. W Polsce funkcję tę pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2022