Relacja z konferencji „Edukacja STEAM – rewolucja czy ewolucja? – wyzwania dzisiejszej szkoły”

panel dyskusyjny z udziałem: (od prawej) dr Łukasz Cieślik, Dyrektor MCDN, dr hab. Marlena Plebańska, prof. UW, Mateusz Rafał, Zastępca Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, Agnieszka Dąbrowska, ISpot Polska, Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Arkadiusz Nalepka, nauczyciel konsultant MCDN, Barbara Dubiecka-Kruk, Microsoft Innovative Educator Expert
panel dyskusyjny z udziałem: (od prawej) dr Łukasz Cieślik, Dyrektor MCDN, dr hab. Marlena Plebańska, prof. UW, Mateusz Rafał, Zastępca Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, Agnieszka Dąbrowska, ISpot Polska, Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Arkadiusz Nalepka, nauczyciel konsultant MCDN, Barbara Dubiecka-Kruk, Microsoft Innovative Educator Expert

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej wziął udział w konferencji „Edukacja STEAM – rewolucja czy ewolucja? – wyzwania dzisiejszej szkoły”, która odbyła się 1 marca 2022 r.  Organizatorem wydarzenia było Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.

Wiodącym tematem konferencji była nowoczesna metoda nauczania STEAM, która stawia na naukę projektową konsolidującą pięć kluczowych bloków tematycznych wśród, których znajduje się nauka (S), technologia (T), inżynieria (E), sztuka (A) i matematykę (M).

Podczas konferencji przedstawione zostały nowoczesne narzędzia oraz projekty przygotowane przez MEiN i ORE, wspierające nauczycieli w procesie dydaktycznym.

Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji mówił o funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i przedstawił perspektywy jej rozwoju w kontekście nowych wyzwań edukacyjnych. Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli podkreślił, że model STEAM stanowi klucz do zrozumienia zmian zachodzących w edukacji. Podczas panelu dyskusyjnego eksperci mówili m.in. o roli modelu STEAM w kształtowaniu kompetencji przyszłości i skutecznych narzędziach dostosowania go do rzeczywistości szkolnej.

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”, którego celem projektu jest wsparcie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności dydaktycznych. W wydarzeniu wzięło udział blisko pięciuset nauczycieli.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL – Minister Edukacji i Nauki, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.

Źródło: strona internetowa MCDN

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa