Konkurs dla szkół ponadpodstawowych „uDOSTĘPniacze 2.0”

O dostępności wciąż mówi się za mało! A przecież bez niej wielu z nas nie będzie w stanie normalnie żyć. Czas dostrzec potrzeby osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy też znajdujących się w różnych trudnych życiowych sytuacjach! Abyśmy wszyscy mogli lepiej zrozumieć jak ważna jest dostępność we współczesnych czasach, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaplanowało akcję edukacyjną i konkurs „uDOSTĘPniacze 2.0”. Konkurs jest skierowany do nauczycieli i uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Szkolna edukacja

Konkurs realizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które od lat promuje tematykę dostępności. Chodzi w niej o zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni wszystkim osobom. Nie tylko osobom z niepełnosprawnością czy o ograniczonej mobilności ruchowej – także seniorom, osobom po zabiegach czy rodzicom małych dzieci.  Akcja ma na celu uświadomienie uczniom jak wiele barier znajduje się w otoczeniu i uwrażliwienie ich na potrzeby niektórych grup społecznych.

Organizator zapewnia szkołom atrakcyjną formę udziału. Nauczyciele, którzy zgłoszą się do konkursu:

  • wezmą udział w szkoleniu online z tematyki dostępności;
  • otrzymają pakiet dedykowanych materiałów;
  • będą mogli sami przeprowadzić lekcje dostępności w swoich szkołach.

Konkurs filmowy

Samo zadanie konkursowe, w postaci przygotowania filmu o dostępności, pozwoli sprawdzić uczniom zdobytą podczas zajęć wiedzę. W konkursie młodzież powalczy o cenne nagrody nie tylko dla siebie, ale też swoich szkół.

Aby zgłosić szkołę do udziału w projekcie wystarczy uzupełnić formularz dostępny na stronie: udostepniacze.mfipr.gov.pl w terminie do 10 lutego 2022 r. Prace konkursowe będą przyjmowane do 16 marca 2022 r.  W akcji może wziąć udział 96 szkół z terenu całego kraju. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność i poprawność zgłoszeń. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu: udostepniacze.mfipr.gov.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2022