Konferencja „Nadzór pedagogiczny w obszarze szkolnictwa branżowego, kształcenia ustawicznego i doradztwa zawodowego w teorii i praktyce”

Konferencja współorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Eurodoradztwo Polska / Euroguidance Poland”, współfinansowanego ze środków programu Erasmus+, odbędzie się w dniach 19–20.10.2020 r.

Wydarzenie skierowane jest do pracowników kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Główny cel konferencji stanowi ukazanie roli nadzoru pedagogicznego we wdrażaniu zmian w szkolnictwie branżowym ukierunkowanych na wysoką jakość kształcenia praktycznego odpowiadającego na potrzeby rynku pracy, a także poszerzenie wiedzy wizytatorów z zakresu zmian organizacyjnych i programowych w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym.

Uczestnicy konferencji będą mogli wymieniać się doświadczeniami oraz wziąć udział w dyskusji.

W programie m.in.:

  • zmiany w kształceniu zawodowym, kształcenie zawodowe praktyczne;
  • organizacja kształcenia w branżowych szkołach II stopnia;
  • szczegółowe regulacje prawne w zakresie funkcjonowanie szkół w roku szkolnym 2020/2021;
  • organizacja form pozaszkolnych w teorii i praktyce;
  • kształcenie zawodowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • rola doradztwa zawodowego w kształceniu zawodowym i ustawicznym.

Konferencja zostanie zorganizowana w trybie mieszanym: stacjonarnie w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku – dla osób chętnych – oraz zdalnie za pomocą platformy edukacyjnej Virbela. Aby móc skorzystać z platformy, uczestnicy otrzymają link do konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Rejestracja uczestników za pomocą formularza elektronicznego.

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa