„Wykorzystanie platformy Google Classroom w prowadzeniu zajęć na odległość” – kurs e-learningowy

© opturadesign/Photogenica
© opturadesign/Photogenica

Zapraszamy nauczycieli do udziału w bezpłatnym kursie e-learningowym, przygotowującym do prowadzenia zajęć z klasą szkolną na platformie Google Classroom. Szkolenie odbędzie się w dniach od 15 do 30 kwietnia 2020 r.

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami przy wykorzystaniu szkolnej chmury G-Suite. Program Classroom umożliwia wykorzystanie narzędzi nauczania zdalnego jako wsparcia dla nauczania stacjonarnego. Do najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności należą:

  • możliwość publikacji materiałów i zadań
  • tworzenie testów i przeprowadzanie sprawdzianów
  • komunikacja z uczniami w trybie tekstowym oraz jako wideokonferencja.

Kurs jest prowadzony na platformie Moodle. Orientacyjny czas przeznaczony na pracę własną i ćwiczenia w grupach to minimum 20 godzin. Materiały szkoleniowe mają charakter samouczków “krok po kroku”. Do każdego tematu dołączony jest krótki film instruktażowy prezentujący dokładnie te same treści, które prezentują materiały tekstowe.

Kurs ma charakter praktyczny. Po każdym module, w którym prezentowany jest opis danej funkcjonalności, uczestnicy otrzymują praktyczne zadanie. Uczestnicy pracują w grupach 3−4 osobowych: zgłaszają zadanie i wzajemnie oceniają sobie wykonanie zadania. Prowadzący kurs jest obecny na forum pomocy, prowadzi również konsultacje online (w wyznaczonym czasie rzeczywistym za pomocą czatu lub wideoczatu).

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz rekrutacyjny najdalej do dnia 14.04.2020 r. do godz. 11.00. Jeśli  limit miejsc zostanie wyczerpany przed tym terminem, wówczas zapisy zostaną zakończone wcześniej.

Podczas rekrutacji brana będzie pod uwagę poprawność wypełnienia formularza rekrutacyjnego oraz kolejność zgłoszeń.
Informacja o wyniku rekrutacji zostanie wysłana e-mailem do wszystkich osób, które wypełnią formularz, najpóźniej do dnia 14.04.2020 r. do godz. 18.00.


Informujemy, że limit miejsc został wyczerpany. Dziękujemy za zainteresowanie e-kursem! W związku z dużym zapotrzebowaniem na szkolenie z wykorzystania narzędzia Google Classroom, postaramy się uruchomić kolejną edycję szkolenia najszybciej jak to możliwe. Będziemy Państwa informować za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Więcej informacji:
Agnieszka Brodowska
Wydział Upowszechniania Zasobów ORE
e-mail: agnieszka.brodowska@ore.edu.pl,
tel.: 664 959 939

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2020