Ogłoszenie o konkursie „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

W dniu 29.01.2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na swojej stronie internetowej ogłoszenie o konkursie „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Celem realizowanego projektu jest wypracowanie standardów usług asystenckich (przygotowanie założeń prawnych i włączenie kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” do ZSK), pilotaż ich finansowania oraz przygotowanie kadry asystentów uczniów.

Kwota alokacji na konkurs wynosi 24 471 744,00 zł.

Pierwsza runda naboru wniosków rozpocznie się 29 lutego 2020 r. i będzie trwać do 12 marca 2020 r. do godz. 12.00. Nabór przewidziany jest do momentu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów tzn. do wybrania do dofinansowania jednego, najwyżej ocenionego projektu lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu. Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym regulaminie konkursu.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem pod poniższym adresem:

https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-powr-02-10-00-ip-02-00-001-20-asystent-ucznia-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/

Logotypy: Fundusze Europejskie, RP, UE

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa